Kontrollutvalgssekretariatet - Rådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) og Kontrollutvalgssekretariatet i Viken fylkeskommune har til sammen ledig en fast stilling som rådgiver.

Stillingen innebærer 60% ansettelse i Innlandet fylkeskommune og 40% ansettelse i Viken fylkeskommune.

Om enhetene

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) og Kontrollutvalgssekretariatet i Viken fylkeskommune har inngått en avtale om å ansette en felles rådgiver. Rådgiveren vil inngå en arbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune om 60 % stilling og en arbeidsavtale med Viken fylkeskommune om 40 % stilling.

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer og Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune er vert for samarbeidet med kontorsted på Lillehammer. Samarbeidet ledes av et styre.

Viken fylkeskommune har eget kontrollutvalgssekretariat. Viken kontrollutvalgssekretariat rapporterer direkte til kontrollutvalget. Kontorsted er Sarpsborg og Oslo (Galleriet).

Kontrollutvalgssekretariatene tar hånd om saksforberedelse og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. Kontrollutvalgene har ansvaret for kontroll av den kommunale/fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret/fylkestinget. De skal bistå kommunestyret/fylkestinget med å se til at innbyggerne har tillit til kommunen/fylkeskommunen og at kommunen/fylkeskommunen leverer effektive tjenester i henhold til lover, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets/fylkestingets intensjoner og vedtak.

Vi søker deg som

 • liker å jobbe sammen med politikere, med tett kontakt mot kommunens/fylkeskommunenes administrative ledelse, revisorer og andre aktører
 • evner å jobbe selvstendig og strukturert
 • kan kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • er komfortabel med bruk av IT-verktøy i jobben
 • er positiv og løsningsorientert
 • må ha førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • mulighet til å delta i et godt nettverk med kolleger i resten av landet i kompetente fagmiljø
 • gode muligheter til faglig utvikling og engasjement
 • en fleksibel arbeidshverdag
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • en selvstendig og ansvarsfull stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som gir god innsikt i kommunal og fylkeskommunal forvaltning
 • gode muligheter til faglig utvikling og engasjement
 • tiltredelse etter avtale
 • arbeidssted er Lillehammer eller etter avtale

Arbeidsoppgaver

Som kontrollutvalgets administrasjon skal sekretariatet bistå kontrollutvalgene i alle deres oppgaver, deriblant:

 • saksbehandling og utredning
 • planlegging og gjennomføring av møter – møtesekretær
 • rådgiver for kontrollutvalgene
 • bestilling og oppfølging av revisjonsoppdrag
 • opplæring av kontrollutvalg
 • innhenting av informasjon knyttet til aktuelle saker
 • rådgiver må regne med å få arbeidsoppgaver innenfor hele sekretariatets virksomhet og ha selvstendig ansvar for ett eller flere kontrollutvalg

Kvalifikasjoner

 • har høyere utdanning, fortrinnsvis master innen samfunnsvitenskap, økonomi, revisjon eller jus
 • relevant erfaring med bachelorgrad kan kompensere for master
 • kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt

Kontaktperson i Viken fylkeskommune er kontrollsjef Hans-Olaf Lunder, mobil 98204870, Hjemmeside: https://viken.no 

Kontaktperson i Innlandet fylkeskommune er sekretariatsleder Kari Louise Hovland, mobil 95761868, Hjemmeside: https://innlandetfylke.no

 

Søknad

Innlandet og Viken fylkeskommuner ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Søknad til denne delte stillingen gjøres samlet via elektronisk søknad til Innlandet fylkeskommune.

Vi ser fram til å motta søknaden din.