Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Kontrollingeniør/Saksbehandler

Offentlig forvaltning

Tønsberg er en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggerne i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. - Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. www.tonsberg.kommune.no

Tønsberg kommune Teknisk Drift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen- drift av vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Teknisk Drift har til sammen ca 75 ansatte. Teknisk Drift er lokalisert på Kilengaten 24, i Tønsberg.

Kontrollingeniør/Saksbehandler

Ved virksomheten Teknisk Drift – driftsavdelingen er det ledig stilling som Kontroll ingeniør/Saksbehandler i 100% stilling.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Ansvar for veilys i Tønsberg Kommune
 • Kontroll/kvalitetssikring av utførte arbeider fra entreprenører
 • Asfaltplan
 • Godkjenning av gravemeldinger
 • Andre arbeidsoppgaver som også utføres av virksomheten
 • Utarbeide og godkjenne skilt og varslingsplaner
 • Registrering i Rosy
 • Utarbeidelse av politiske saker

 Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdannelse som f.eks. fagbrev, fagskole eller lignende (allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse).
 • Relevant erfaring fra Vei og Anleggsledelse.
 • Erfaring fra Kommunal saksbehandling.
 • Kompetanse/ erfaring fra arbeider med vei, vann- og avløpsnett.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God datakunnskap
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne (norsk)

Personlige egenskaper

 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordringer og interessante oppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • God og trygg arbeidsplass
 • Gode forsikringer og pensjonsordningen

Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost