Kontrollingeniør - asfalt

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling. Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune ble fra 01.01.2018 landets nest største veieier med 6.000 km fylkesvei.                          Den nye vegavdelingen har fem seksjoner med til sammen ca 180 ansatte.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ.

Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er lagt til Team Asfalt og Fagkontrakter. Teamet har som oppgave å planlegge og gjennomføre asfalt- og vegoppmerkingsarbeider på fylkesvegnettet.  Arbeidsoppdragene vil hovedsakelig bli i Trøndelag fylke. Nærmeste overordnede er Teamleder. 

I samarbeid med teamleder og byggeleder skal du utføre kontrollvirksomhet av utført arbeid i forbindelse med asfaltkontrakter. Arbeidet omfatter blant annet:

 • Teknisk kontroll av asfaltarbeider og asfaltproduksjon
 • Stikkprøvekontroll ved bygging/utbedring av veg
 • Bistå utarbeiding av kontrollplaner og kvalitetsplaner
 • Kontroll av dokumentasjon og rapportere resultat  
 • Kontroll av utførselen av arbeidet, med fokus på teknisk kvalitet     
 • Skrive og sende inn kontrollørmeldinger
 • Analysearbeid på laboratorium og felt 
 • Følge opp kvalitetssystem og HMS-arbeid 
 • Delta i fag og byggemøter etter behov 

Det må påberegnes stor reiseaktivitet innen Trøndelag fylkeskommune. Du vil få noe kvelds- og nattarbeid i dekkeleggingssesongen. Stillingen er sesongbetont med høyt tempo fra april til november, og normalt arbeidstempo fra november til april. I den tiden det ikke er asfaltlegging vil arbeidet bestå av andre kontrolloppgaver, rapportering og registreringsarbeid.

Kontorsted:  Steinkjer eller Trondheim

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 2-årig teknisk fagskole med relevant fagkrets innenfor anleggsdrift og vegbygging. Bred erfaring innenfor fagområde kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har kjennskap til generell drift og vedlikehold av vegnettet, samt gode kunnskaper om trafikkavvikling og arbeidsvarsling
 • Du har kjennskap til asfaltproduksjon, utlegging og lab.
 • Du er nyutdannet med fagområde veg og anlegg
 • Må kunne beherske skandinavisk språk
 • Førerkort klasse B og BE

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide strukturert og systematisk, selvstendig og i team 
 • Nøyaktig og resultatorientert 
 • God datakunnskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har praktisk sans, gjerne med kjennskap til vegfaget

Vi tilbyr:

  Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har etablert faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen.

  Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. 

  Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.