Detaljer

 • Bedrift
  Luftfartstilsynet
 • Søknadsfrist
  19.08.2020
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3023707
 • Se her for andre jobber fra Luftfartstilsynet

Kontrollantinspektør - Fagavdelingen, seksjon for menneskelig ytelse og utdanning

Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart. Hovedoppgaven er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart ved å fastsette regelverk, godkjenner og fører tilsyn med bl.a flyselskaper, verksteder, flyskoler, luftfartøyer, sertifikatinnehavere og lufthavner. Luftfartstilsynet er lokalisert i Bodø.
Vi søker nå etter en kontrollantinspektør i Fagavdelingen, seksjon Menneskelig ytelse og utdanning, som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Den rette personen kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver.
Du vil få jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Luftfartstilsynets viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. Som kontrollantinspektør vil du få direkte påvirkning på flysikkerheten gjennom oppfølging av hele kontrollantvirksomheten. Bli med oss og styrk utviklingen innen norsk flyvirksomhet!
Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.
Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver

Utnevnelse og tilsyn med seniorkontrollanter
Autorisering og tilsyn med kontrollanter til flygersertifikat og tilhørende rettigheter
Utvide og fornye/forlenge autorisasjoner tilknyttet ansvarsområdet
Tilrettelegging og gjennomføring av grunnleggende kontrollantseminar og årlige standardiseringsseminar for kontrollanter og seniorkontrollanter
Saksbehandling som reguleres av de forskrifter seksjonen er ansvarlig for
Utarbeidelse av forskriftskrav og informasjonsmateriell til bruker/målgrupper
Utvikling av interne håndbøker og prosedyrer
Utstedelse av sertifikat og tilsyn med sertifikatinnehavere
Oppfølging av inspeksjonsrapporter
Stillingen omfatter saksbehandling relatert til kravspesifikasjoner innenfor sertifikatbestemmelser
Faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter

Reisevirksomhet: Anslagsvis 30 reisedager

Kvalifikasjoner
Inneha, eller ha hatt sertifikat av type CPL/IR,(A/ H) eller ATPL(A/H) med typerettighet og helst TRI for JAR/FAR 23/25 fly eller JAR/FAR 27/29 helikopter
Inneha, eller ha hatt kontrollantautorisasjon/-bevis
Omfattende erfaring fra instruktørvirksomhet
5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfart
Erfaring som fartøysjef på luftfartøy i kategorien "tung (sivil) luftfart" vil bli foretrukket.
For søkere med lavere flygererfaring kan annen operativ erfaring relatert til fagområdet bli vurdert.
Operativ administrativ erfaring og ledererfaring
Erfaring fra kvalitetsrevisjon og risikostyring vil bli vektlagt
Gode IKT kunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Det stilles krav om uttømmende politiattest
Den totale kompetanseprofilen til kandidaten vil bli vurdert
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten
Personlige egenskaper
Har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Har evne til å se detaljenes betydning i helheten
Har evne til å ta initiativ
Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Er resultatorientert og handlekraftig
Er analytisk og helhetstenkende
Er kontaktskapende og god til å samarbeide
Har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statstjenestemann
Vi tilbyr

Krevende faglige utfordringer samt interessante og varierte arbeidsoppgaver.
Nært samarbeid med andre faggrupper.
Gode utviklingsmuligheter.
Godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger.
Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver Lønnstrinn A 75-82, p.t. kr. 704.900 - 860.300, for spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. 
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse.
Fleksibel arbeidstidsordning.
Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom.
Parkeringsgarasje og kantine.

Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.
Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne
har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.