Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.11.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3226864
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kontraktsjurist som søker spennende stilling?

Ønsker du å være med på å gjennomføre noen av Oslos mest spennende prosjekter innen samferdsel, park og byutvikling?

Med økt satsing og kompetanseøkning har vi behov for jurister til å bistå med juridisk veiledning og kontraktsoppfølging i våre prosjekter. Vi søker derfor en til to jurister til fast stilling i seksjon for Kontrakt og samfunnsansvar.

Bymiljøetaten er en stor innkjøpsorganisasjon som årlig foretar anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anlegg for ca 2 milliarder. Anskaffelser og entreprise er en sentralisert avdeling med 17 ansatte som gjennomfører ca 170 anskaffelser i året i samspill med behovshaverne i divisjonene, samt har en rådgivende rolle i forbindelse med kontraktsoppfølging og samfunnsansvar. Vi er i en fase der vi skal operasjonalisere og implementere vedtatt anskaffelsesstrategi i etaten. Avdelingen, som nylig har blitt skilt ut i to seksjoner, består av seksjon Anskaffelser og seksjon Kontrakt og samfunnsansvar som har tett samarbeid i det daglige. Hos oss vil du finne et sterkt fagmiljø med engasjerte kollegaer.

Seksjon Kontrakt og samfunnsansvar består, i tillegg til leder, pt. av 3 jurister og 3 fagspesialister innen arbeidslivskriminalitet, etisk handel og HMSREG (elektronisk system for oppfølging av leverandører og mannskap). Vi er i utvikling som en nyetablert seksjon og du vil få anledning til å påvirke etatens, avdelingen og seksjonens videre arbeid innenfor Kontrakt og samfunnsansvar.

Seksjon Kontrakt og samfunnsansvar ivaretar etatens satsningsområder innen kontraktsoppfølging, samfunnsansvar og juridisk rådgivning innen anskaffelseskontrakter. Dette innebærer bl.a. å veilede og videreutvikle kompetanse innen de mest brukte kontraktstypene for varer og tjenester, og da spesielt innen prosjektering, entrepriseområdet og NS-standardene. Størrelsene på kontraktene og bistandsbehovet internt varierer stort og det er derfor behov for ytterligere styrking av seksjonen på dette området spesielt og kontraktsoppfølging generelt. Seksjonen innehar videre spisskompetanse innen Oslo-modellen med forebygging av arbeidslivskriminalitet og ivaretakelse av etisk handel og miljø. Seksjonen skal utgjøre en faglig ressurs som kan bidra med veiledning, strategisk rådgivning og operativ støtte i avdelingen og i etaten, herunder ved forhandlinger og tvister. Kunnskapsoverføring og kompetansedeling gjennom opplæring og kurs er sentralt.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Vi håper du vil søke på stillingen og ta del i en satsning! 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av entrepriser, prosjekteringskontrakter og øvrige kontrakter i etaten
 • Bidra til å sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og bistå med at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede og bistå i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer 
 • Veilede og bistå i oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, herunder byggherreforskriften med tilhørende forskrifter og Oslo modellen
 • Kvalitetssikring
 • Tvisteløsning og forhandlinger
 • Juridiske utredninger
 • Intern kursing og opplæring
 • Utarbeidelse av rutiner, maler og veiledningsmateriell
 • Deltakelse i interne og tverretatlige faggrupper  
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Kvalifikasjoner
 • Fullført master i rettsvitenskap, cand. jur eller tilsvarende
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med entreprise, prosjektering og NS-kontrakter, er en fordel
 • Erfaring med eller kunnskap om offentlige anskaffelser, er en fordel
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre- eller entreprenør-bransjen
 • Erfaring med tverrfaglige store prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen, er en fordel
 • Kunnskap/Kjennskap til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, herunder byggherreforskriften og tilhørende regelverk vil vektlegges positivt
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • Er selvstendig og ansvarsbevisst 
 • Er kunnskapsrik og nysgjerrig
 • Er tillitsskapende og trygg, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner slik at du raskt bygger gode relasjoner med interne og eksterne aktører
 • Har god kommersiell forståelse
 • Er en initiativtaker og en tydelig fagperson
 • Trives i en hektisk hverdag og har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr
 • Spennende, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for videre utvikling i et sterkt fagmiljø med en stor portefølje
 • Tverrfaglig og profesjonell samhandling internt og eksternt
 • Moderne lokaler i kontorbygg i Oslo med gode kommunikasjonsforbindelser
 • Kantine, fleksitidsordning, et godt arbeidsmiljø og et balansert forhold mellom jobb og
  fritid
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønnstrinn 45 - 60 (kr 602 800 - kr 807 700) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnsplassering vurderes.

 

Les mer om Bymiljøetaten på vår Linkedin-profil her https://no.linkedin.com/company/bymilj-etaten