Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.06.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2934098
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Kontorsjef

Forsvarets sanitet (FSAN) /Undervannsbåt/dykkerlegens avdeling(UVBD) er det ledig stilling som sjef/kontorsjef gradsnivå oberstløytnant/kommandørkaptein (OF4).
Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til å utvikle det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. 

Tjenestested er Haakonsvern/Bergen.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave er Navalmedisin - dykkermedisin

Ansvarsområde:

 • Forsvarets faginstans inen sjøfarts- dykker og UVB medisin

Arbeidsoppgaver for stillingen er:

 • Lede, organisere og sørge for kompetansebygging innen navalmedisinske fagområder med spesiell vekt på dykke- og UVB-tjenesten i Forsvaret.
 • Ivareta dykke- og navalmedisinsk forskning og utvikling.
 • Delta i relevante råd og utvalg
 • Planlegge, organisere og ivareta den navalmedisinke beredskap iht planer og avtaler overfor nasjonale allierte styrker og sivile institusjoner
 • Forsvarets rådgiver i naval-, dykke- og UVB-medisin
 • Utvikle kurs/utdanningsopplegg innen naval- , dykke- og UVB-medisin.
 • Budsjett/økonomistyring og oppfølging
Kvalifikasjoner
 • VA-offisersutdanning. Dersom du ikke har VA-utdanning kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre utdanningen ved første anledning etter tiltredelse i stilling 
 • Det kreves godkjent autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus/LIS 1.
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå Cand.Med.
 • Krav til relevant spesilalitet ( arbeidsmedisin, samfunnmedisin, øre-nese-hals, lungesykdommer el nevrogi. Annen relevant spesialitet kan vurderes).
 • Krav til rekvisisjonsrett(HPR) og full rekvisisjonsrett Godkjent LIS1 (LE)
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 4 utholdenhet og styrke) for nytilsetting i Forsvaret  og MEDSEL (medisinsk skikket) 
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse og være norsk statsborger

Ønskelig kvalifikasjonskrav :

 • VAB-lege 
 • sanitets fagtjenesteerfaring
Personlige egenskaper

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, helhetsoversikt, initiativ og samabeidsevner

 

Vi tilbyr

Stillingskode 1521 oberstløytnant/kommandørkaptein (OF4). Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinn 87 - 93, for tidenkr 992.200,- til kr 1.29.600,- brutto pr år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 

Stillingen er 37, 5 t/uke.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte brigader Petter Iversen på mob 942 76 580 el HR/administrative spm major Pål Vik-Strandli mob 906 46 013.