Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Kontorleder / teamleder kontorfag

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter en kontorleder med gode samarbeidsevner, evne til å motivere ansatte og med erfaring fra kontorfag i BUP. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

 Bærum BUP har nå ledig stilling som kontorleder / teamleder kontorfag. Kontorfaggruppen består av seks medarbeidere. Kontorfaget er i en spennende utvikling der det i stadig større grad tas i bruk nye og innovative digitaliseringsløsninger. Vi er på utkikk etter en kontorleder som kan lede kontorfaglig team og bistå seksjonsleder og ledergruppen i driftsrelatert arbeid. Bærum BUP er en av fem poliklinikker i avdelingen og har ca. 50 fagstillinger fordelt på tre enheter og et team med områdefunksjon for behandling av OCD. Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten, barnevernstjenesten, ppt, øvrige seksjoner i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen. Bærum BUP kjennetegnes av et positivt og engasjert arbeidsmiljø og høy grad av faglig kompetanse.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontorleder er leder for poliklinikkens kontorfaglige team, med delegerte oppgaver tilknyttet arbeidsledelse og fagutvikling.
 • Bistå seksjonsleder og ledergruppen med administrativ støtte, drift, økonomi, personaloppfølging og pasientlogistikk.
 • Stillingen inngår i poliklinikkens lederteam og i avdelingens samarbeidsforum for teamledere kontorfag.
 • Bidra til at avdelingen drives i tråd med gjeldende retningslinjer/prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Helsesekretær eller tilsvarende utdanning
 • Gjerne videreutdanning
 • Lang kontorfaglig erfaring, fortrinnsvis fra helseforetak/fagfeltet psykisk helse for barn og unge
 • Gode ferdigheter som teamleder
 • Kompetanse og erfaring i bruk av Office, DIPS, GAT, Personalportalen og Public 360
 • God kjennskap til DIPS, ISF og registreringspraksis for poliklinikk
 • Kjennskap til helselovene, forvaltningsloven, journalforskriften og veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge
 • Kjennskap til kvalitetssystemer

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som har:

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Evne til å drive frem endrings- og forbedringsprosjekter 
 • Serviceinnstilt, fleksibel og gode samarbeidsevner 
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling
 • Vi holder til i moderne lokaler på Bærum Sykehus
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen