Detaljer


Kontaktpersoner

ER DU OPPTATT AV FREMTIDENS BARNEVERN?

Da en av våre ansatte skal pensjoneres og den andre over i annen stilling i Barneverntjenesten, søker vi etter to kontaktpersoner i 100% fast stilling. Den ene stillingen er ledig fra 01.01.2021, og den andre fra 01.06.2021 med mulighet for oppstart før.

Barneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med ca 150 årsverk fordelt på tre fagavdelinger; Mottak og familieoppfølging, Omsorgsavdelingen og Tiltaksavdelingen, samt Administrasjonsavdeling og ledelse.

Våre medarbeidere er engasjerte og har høy faglig kompetanse. Vi er ydmyke, men samtidig stolte, over å arbeide innenfor et så betydningsfullt felt som barnevern. Vi fokuserer på at barn, unge og familier blir møtt med åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse.  Utstrakt samarbeid med erfaringsformidlere og  Forandringsfabrikken er et viktig satsingsområde for å kunne yte best mulig tjenester. 

Som kontaktperson i omsorgsavdelingen har du ansvar for oppfølging av barn og unge i fosterhjem, barneverninstitusjoner, bokollektiv og diverse andre botiltak etter lov om barneverntjenester. I tillegg har du tett samarbeid med foreldre til barn som er under omsorg, fosterforeldre og samarbeidspartnere.

Omsorgsavdelingen har 36 årsverk og har ansvar for barn i alderen 0-18 år som bor utenfor hjemmet, enslige mindreårige flyktninger (EM) og for ettervern opp til fylte 23 år.

Arbeidsoppgaver
Oppfølging av barn og unge i fosterhjem, barneverninstitusjoner, bokollektiv og diverse andre botiltak etter Lov om barneverntjenester.
I dette arbeidet inngår samtaler med barnet/ungdommen, besøk i fosterhjemmet/institusjonen.
Samarbeid med andre aktører som har betydning i barnet sitt liv.
Det vil være en del skriftlig arbeid knyttet til stillingen, herunder vedtak, tiltaksplaner og journalføring. Stillingen krever stor grad av nøyaktighet.
Saksforberedelser og vitneførsel for fylkesnemnda og rett.
Noe reisevirksomhet.
Du må regne med noe ettermiddag/kveldsarbeid. Dette vil bli kompensert med et tillegg for 5 timer per uke.
Kvalifikasjoner
3-årig høgskole barnevernspedagog/sosionom eller annen relevant universitetsfaglig utdanning. Det er ønskelig med barnevernfaglig erfaring, samt god kjennskap til lover, forskrifter og det øvrige hjelpeapparat.
Du har evne og vilje til å inkludere barn, ungdom, fosterforeldre, foreldre og andre som nære samhandlingspartnere, basert på gjensidig tillit og respekt.
Du er strukturert og bruker it-verktøy. Du må ha god skriftlig og muntlig faglig formuleringsevne. Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2.
Det stilles krav til tilfredsstillende politiattest ved ansettelse.
Du må ha førerkort kl. B.
Personlige egenskaper
Barneverntjenesten i Stavanger ser på barn og unge som viktige aktører i egne liv og som viktige samarbeidspartnere. Du har stort engasjement for faget, og har evne til å skape tillit gjennom ærlighet, kjærlighet og åpenhet.
Du er ansvarsbevisst og selvstendig og jobber også godt i et team. Avdelingen har et høyt arbeidstempo, og du må derfor kunne arbeide under press, ha evne til fleksibilitet og du må være løsningsorientert.
Du har gode samarbeidsevner, er positiv, nytenkende og bidrar i avdelingen til et faglig og sosialt fellesskap.
Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø og faglig utfordrende arbeid.
Lønn etter tariff.
Veiledning individuelt og i grupper.
Fleksibel arbeidstid.
Stort fokus på faglig opplæring og utvikling.
Gode forsikrings- og pensjonsbetingelser
Gode velferdsordninger.
Firmabiler tilgjengelig/Parkeringsordning.