• Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3121, NØTTERØY
  FÆRDER
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655355
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune
 • Oppdatert 10.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Færder kommune

Kontaktperson for barn som bor utenfor hjemmet

Offentlig forvaltning

Færder barneverntjeneste søker kontaktperson i 100% fast stilling til barn som bor utenfor foreldrehjemmet med tiltredelse 010922. 

Færder barneverntjeneste gir tiltak til barn og ungdom i alderen 0-25 år og deres familier. Tjenesten er organisert i fire avdelinger; mottak og undersøkelse, spe- og småbarn, tiltak, samt omsorg og ettervern. I tillegg har tjenesten ett kontorfaglig team. Den utlyste stillingen er plassert i avdeling omsorg og ettervern. Kontaktperson for barn som bor utenfor hjemmet arbeider med barn og unge som kommunen har omsorgen for eller som bor utenfor hjemmet som ett hjelpetiltak, samt deres foreldre og fosterforeldre. Tjenesten er opptatt av å styrke barnets foreldre knyttet til samvær og tilbakeføring. Samarbeidet mellom barnets foreldre og fosterforeldrene er et satsningsområde. Kontaktpersonen jobber tett sammen med tjenestens egne fosterhjemsrådgivere som bl.a. veileder fosterhjem individuelt og i gruppe. Tjenesten er opptatt av ivaretakesle og bistå fosterforeldrene i deres oppgave med å gi barna de beste utviklingsmulighetene. 

Færder barneverntjenesten er en stabil tjeneste med dyktige og engasjerte medarbeidere. Færder barneverntjeneste arbeider med fagutvikling knyttet til barnevernsreformen, og ny barnevernslov som trer i kraft fra 2023. Vi vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen, og er aktive i utviklingen av lokale tjenester. Barneverntjenesten legger til rette for barns medvirkning og at kunnskap fra barn og foreldre benyttes til å utvikle tjenesten. Barneverntjenesten har egne lokale proffer og en ressursgruppe med foreldre, som bidrar til dette. Tjenesten har ett klart mål om å utvikle et barnevern som samarbeider godt med barn. Tjenesten legger til grunn verdiene Åpenhet, Kjærlighet, Ydmykhet og Samarbeid i møter med barn og familier. Familieråd brukes for å fremme barn medvirkning, og tjenesten har egne familierådskoordinatorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og forvaltningsloven
 • Oppfølging og samarbeid med barn og unge som bor i fosterhjem
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedtak og planer
 • Legge tilrette for gode samvær og følge opp disse
 • Samarbeid og endringsarbeid med foreldre som har barn boende utenfor hjemmet
 • Samarbeid og veiledning av fosterforeldre
 • Samarbeid med barnehage, skole, hjelpetjenester og andre viktige rundt barnet
 • Lede barnets tverrfaglige team
 • Oppfølging av tilsyn med barn i fosterhjem
 • Saksforberedelser til Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker
 • Stille som kommunens partsrepresentant i samtaleprosesser og rettsbehandling i ulike rettsinstanser
 • Legge til rette for bruk av familieråd 

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog, sosionom eller annen barnevern og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå.
 • Annen relevant videreutdanning eller masterutdanning
 • Ønskelig med veilederkompetanse  
 • Relevant arbeidserfaring fra barnevernsarbeid
 • Ønskelig med erfaring med fosterhjemsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med kompetanse i traumeforståelse
 • Erfaring med å legge til rette for medvirkning og samarbeid vil være en fordel
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Sertifikat på personbil
 • Den som tilsettes må framlegge gyldig politiattest før tiltredelse

 Personlige egenskaper:

 • God på å etablere og utvikle tillitsfulle relasjoner
 • Trygg i møte med nye mennesker
 • Kunne jobbe strukturert og endringsorientert med ressursfokus
 • Kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må være samarbeidsorientert
 • Være fleksibel og ha evne å stå i komplekse situasjoner

 Vi tilbyr:

 • Et godt og inspirerende fagmiljø
 • Et positivt og engasjerende kollegafelleskap
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • Fleksitid
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP
 

 • Bedrift
  Færder kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  3121, NØTTERØY
  FÆRDER
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4655355
 • Se her for andre jobber fra Færder kommune
 • Oppdatert 10.06.2022