Ledig stilling

Tønsberg kommune

Kontaktperson for Omsorgsteamet-enslige mindreårige

Offentlig forvaltning

Barneverntjenesten i Tønsberg er en egen virksomhet med 70 ansatte. Barneverntjenesten har fokus på ny reform og ny barnevernlov. Vi er opptatt av fag og tiltaksutvikling med fokus på brukermedvirkning og forsvarlige tjenester. Barneverntjenesten gjennomførte våren 2021 en omorganisering. Tjenesten er nå inndelt i 5 team.  

Omsorgsteamet har ansvar for oppfølging av barn som kommunen har overtatt omsorgen for. Omsorgsteamet har i tillegg ansvar for oppfølging av ungdom med ettervern.  Kommunen har det siste året tatt i mot enslige mindreårige fra Ukraina, både for oppfølging og bosetting. Barneverntjenesten ønsker nå å ansette en kontaktperson som har et primæransvar for å følge opp enslige mindreårige som kommer til Norge. Stillingen vil også omfatte noe oppfølging av fosterhjem. 

Teamet har egne fosterhjemsrådgivere som veileder, rekruterer og godkjenner fosterhjem.  Tjeneste legger vekt på fagutvikling, herunder jobb i slekt og nettverk, bruk av startmøter og nettverksmøter, samt stor vekt på tverrfaglig samarbeid.

Samarbeid med barnets foreldre er en viktig del av arbeidet. 

Kontaktpersonens nærmeste overordnede er avdelingsleder

Kvalifikasjonskrav

 • Det søkes etter barnevernpedagog eller sosionom
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig
 • Det er nødvendig med førerkort for bil 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Det er ønskelig med erfaring fra barnevernsarbeid på kommunenivå og saksbehandling

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker å knytte til oss en lagspiller som liker å jobbe i høyt tempo og som vil legge vekt på samarbeid, og utvikling av tjenesten
 • Det vil bli lagt vekt på positiv innstilling
 • Personlig egnethet vektlegges

For stillingene gjelder:

 • Samarbeid med andre instanser er en viktig del av arbeidet
 • Barneverntjenesten benytter datafagprogrammet Familia (opplæring vil bli gitt)
 • Det gis veiledning i gruppe med eksterne veiledere, samt saksveiledning fra avdelingsleder
 • Tjenesten har egne leasingbiler som benyttes til tjenestekjøring
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost