Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Færder kommune

Kontaktperson for ettervern og enslige mindreårige

Offentlig forvaltning

Færder barneverntjeneste søker kontaktperson for ettervern og enslige mindreårige.

Vil du bidra til at barn og ungdom i Færder får en trygg og god oppvekst? Har du et brennende engasjement for barn og ungdom som kommer alene som flyktninger til Norge og ungdom i ettervern med ulike utfordringer?

Vi i Færder er opptatt av å jobbe helhetlig og godt for å sikre at våre barn og ungdom får en god oppvekst og en trygg start på voksenlivet. Vi søker i den forbindelse etter en faglig sterk, engasjert og trygg kontaktperson.

Færder barneverntjeneste gir tiltak til barn og ungdom i alderen 0-25 år og deres familier. Tjenesten består av fem avdelinger; mottak og undersøkelse, spe- og småbarn, tiltak, omsorg og ettervern/ enslige mindreårige. I tillegg har tjenesten ett kontorfaglig team. Den utlyste stillingen er plassert i avdeling ettervern og enslige mindreårige, og vil hovedsaklig jobbe med ettervernsungdom.

Stillingen har ansvar for to områder innenfor barnevernsfeltet; enslige mindreårige flyktninger som bosettes på anmodning fra Bufetat og IMDI i alderen 0-18 år samt ettervern for ungdom i alderen 18-25 år.

Færder barneverntjeneste er en stabil tjeneste med dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen, og er aktive i utviklingen av lokale tjenester. Barneverntjenesten legger til rette for barns medvirkning og at kunnskap fra barn og foreldre benyttes til å utvikle tjenesten. Barneverntjenesten har egne lokale proffer og en ressursgruppe med foreldre, som bidrar til dette. Tjenesten har ett klart mål om å utvikle et barnevern som samarbeider godt med barn. Tjenesten legger til grunn verdiene Åpenhet, Kjærlighet, Ydmykhet og Samarbeid i møter med barn og familier. Familieråd brukes for å fremme barn medvirkning, og tjenesten har egne familierådskoordinatorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at avdelingens arbeidsoppgaver gjennomføres på en lovmessig, faglig og forsvarlig måte.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
 • Legge til rette for medvirkning av barn og ungdom
 • Følge gjeldende dokumentasjonskrav
 • Være oppdatert innen lover og rutiner
 • Jobbe med fagutvikling
 • Veilede fosterfamilier, vertsfamilier og besøkshjem
 • Bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og forvaltningsloven
 • Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld. 

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog, sosionom eller annen barnevern og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå.
 • Ønskelig med erfaring fra rusfeltet
 • Ønskelig med kjennskap til NAV
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring fra barnevernsarbeid, gjerne med ettervern og/eller enslige mindreårige
 • God systemforståelse og erfaring fra samarbeid med andre instanser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med kompetanse i traumeforståelse
 • Erfaring med å legge til rette for medvirkning og samarbeid vil være en fordel
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Sertifikat på personbil
 • Den som tilsettes må framlegge gyldig politiattest før tiltredelse

 Personlige egenskaper:

 • Være god på å etablere og utvikle tillitfulle relasjoner og kunne være trygg i møte med nye mennesker
 • Være med å bygge laget
 • Ha fokus på barnets beste
 • Ha fokus på medvirkning for barn og foreldre
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert, samtidig som du må være samarbeidsorientert
 • Være fleksibel og ha evne å stå i komplekse situasjoner
 • God gjennomføringsevne
 • Være engasjert
 • Være villig til å gjennomføre nødvendig kompetanseheving

 Vi tilbyr:

 • Et godt og inspirerende fagmiljø
 • Et positivt og engasjerende kollegafelleskap
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • Fleksitid
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP