Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  27.09.2020
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3143725
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Kontaktperson barneverntjenesten

Barneverntjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 (23) år som bor i Haugesund kommune.

Barneverntjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvekstsvilkår. 

Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: mottak, hjelpetiltak, omsorg og familieveiledning, samt lavterskeltilbudene Ungdomsteamet og Basen familiesenter. Enheten har 42 ansatte. Barneverntjenesten er samlokalisert med Bufetat sentralt i Haugesund.

Vi har en fagutviklingsplan som sikrer faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte.  Vi har strukturert opplæring og vedlikeholdsveiledning i forhold til barnevernets kjernekunnskap. Våre ansatte får tilbud om å delta i den nasjonale satsingen på barnevernfaglige videreutdanninger. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold.

Barneverntjenesten i Haugesund har for tiden  3 ledige stillinger som kontaktperson, 2 faste stillinger i avdeling hjelpetiltak og 1 vikariat i avdeling omsorg.

Arbeidsoppgaver
 • Som kontaktperson i barneverntjenesten vil en få ansvar for oppfølging av barn og unge i alderen 0 - 23 år.
 •  Dette innebærer kontakt/samarbeid med barnet/ungdommen selv, samt deres foreldre/foresatte.
 •  Det innebærer også samarbeid med ulike instanser som er involvert i barnet/ungdommen, som f.eks. barnehage/skole, PPT, BUP, andre helseforetak i forhold til somatiske lidelser og lignende.
 •  Som kontaktperson er en ansvarlig for å kartlegge og koordinere de tiltak som barnet og deres omsorgspersoner er i behov av. En vil og være ansvarlig for saksbehandling i form av journalføring, arkivering, referater fra ulike møter, vedtaksskriving, saksfremlegg for fylkesnemnd og utarbeidelse av planer knyttet til barnet/ungdommen.
Kvalifikasjoner
 • Barnevernspedagog, sosionom
 • Relevant videreutdanning og erfaring fra barnevernsarbeid er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det vil bli påkrevd politiattest ved ansettelse.
 • Søkere må ha ordinært gyldig førerkort.
Personlige egenskaper
 • Initiativrik, selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Håndterer høyt arbeidspress
 • Liker å jobbe systematisk og målrettet
Vi tilbyr
 • Et positivt og allsidig arbeidsmiljø, med bred sammensetning på erfaring, kompetanse, alder og kjønn
 • Faglig oppdatering og strukturert veiledning
 • Et miljø som satser på fagutvikling
 • Rom for kreativitet og eget initiativ
 • Et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold
 • Kreativ miljøgruppe som sørger for sosialt fellesskap og ulike trivselstiltak
 • Firmabiler
 • Fleksibel arbeidstidsordning