Detaljer

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2021
 • Sted:
  NANNESTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NANNESTAD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3321730
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune

Kontaktperson barnevern

Nannestad barneverntjeneste har 20,4 årsverk, og jobber etter spesialistmodell. Kontoret består av virksomhetsleder, fagleder, kontorfagligansatt, mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Alle teamene har egne teamledere. Tjenesten har egne familieveiledere.

Nannestad barneverntjeneste har stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og det vektlegges et tett samarbeid med øvrige interne og eksterne tjenester. Tjenesten har fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og det forventes at alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som kontorets faglige fundament, i tillegg til forståelse av traumesensitiv omsorg og behandling.

Utlysningen gjelder 2 vikariater på minimum 1 år, begge i 100 % stilling som kontaktpersoner ved tjenestens tiltaksteam. Teamet drifter og følger opp iverksatte hjelpetiltak. Oppstart så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. 
 • Hovedoppgavene er knyttet til oppfølging av iverksatte hjelpetiltak. Dette fordrer tett oppfølging og samarbeid med barn, ungdom, familier, nettverk og andre relevante instanser.
 • Det forventes at kontaktperson i tiltaksteamet skal kunne gjennomføre enkelte tiltak på selvstendig grunnlag
 • Tett samarbeid med tjenestens familieveiledere der mer omfattende veiledning iverksettes.
 • Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny fagkunnskap
Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Barnevernpedagog eller sosionom. Forutsatt relevant erfaring, kan søkere med annen utdanningsbakgrunn bli vurdert.

 • Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje.
 • Erfaring med bruk av Kvellos arbeidsmodell,
 • Relevant etter- og videreutdanning vil bli vektlagt.
 • Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Vi krever god dokumentasjonsevne, samt at du utviser høy grad av struktur.
 • Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og således kan bidra til utvikling av tjenesten.
 • Vi krever at du er endrings- og løsningsorientert.
 • Førerkort klasse B, og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Du liker å jobbe strukturert og systematisk.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter.
 • Du er en medarbeider som liker å samarbeide i team med kolleger og andre aktuelle instanser.
 • Du er samtidig selvstendig, og kan stå alene i relasjoner og situasjoner.
 • Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger.
 • Du er god til å prioritere - og du tåler et høyt arbeidspress.
 • Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver.
 • Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt når utfordrende oppgaver skal løses.
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer.
Vi tilbyr
 • Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling.
 • Et arbeidsmiljø som ivaretar 24-timers mennesket.
 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer.
 • En framoverlent barneverntjeneste med fokus på høy faglig kvalitet i tiltaksarbeid som fagfelt.
 • Veiledning og tett oppfølging fra teamleder og leder.
 • Ekstern saks- og prosessveiledning.
 • God indre struktur og rutiner.
 • Tjenestebil til felles bruk.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Nannestad kommune er en IA-bedrift.
 • Lønn etter gjeldende tariff

 

Godkjent politiattest av nyter dato må fremlegges før tiltredelse.

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden.

Vitnemål/attester vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25