• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870152
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 12.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Kontaktperson

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord barnevern har per i dag 26,3 stillingsheimlar. Vi har valt å etablere team for å løyse dei kompliserte og samansette oppgåvene som barnevernet har. Det eine teamet er eit undersøkingsteam som avklarar meldingane og gjennomfører undersøkingane. Vi har eit oppfølgingsteam som følgjer opp dei familiane som får hjelpetiltak i heimen. Vi har eit omsorgsteam som følgjer opp plasserte born og deira familiar i fosterheimar og institusjonar. Det siste teamet er eit familieteam som har som mål å utvikle gode tiltaksforløp for å skape positiv endring i familiane.

Vi er opptatt av fagleg kvalitet i tenestene våre og har difor støtteordningar for relevant vidareutdanning. Innan 2030, skal 80 % av alle tilsette i barnevernet ha masterkompetanse. Det blir difor sannsynlegvis nødvendig å tilby tilsette utdanning med løn for å innfri dette kravet i tida framover. Du vil også få obligatorisk rettleiing ein gong kvar veke frå driftskoordinator i det teamet du får arbeidsoppgåver i. Det er ikkje endeleg avklart kva team du skal vere i.

Generelle arbeidsoppgåver for kontaktpersonane i undersøkings-, oppfølgings- og omsorgsteam:
 • følgje opp barnet og vurdere barnet sitt behov
 • samarbeide med barn, ungdom og familiar
 • koordinere og samarbeide med andre instansar
 • utarbeide og følgje opp planar og tiltak
 • Saksbehandling i tråd med gjeldande lovkrav
 • møte i tingrett og fylkesnemnd som kommunen sin part i eigne saker
 • samarbeide med andre team i tenesta og andre tenester
Kvalifikasjonar:
 • helst barnevernpedagog- eller sosionomutdanning, men andre relevante høgskuleutdanningar kan vere aktuelle. Relevant arbeidserfaring vil då vere ei viktig tilleggsvurdering.
 • førarkort klasse B

Inkludering og mangfald er ein styrke som gjer at vi kan løyse oppgåvene våre betre. Difor ser vi også etter medarbeidarar med ulike kompetansar, livserfaringar og kjønnsmangfald – og som representerer alternative minoritets- og  kulturperspektiv. 

Dersom du har mastergrad i barnevern får du lønn for masterutdanninga i kapittel 4.

Personlege eigenskapar:
 • evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • evne til å handtere uavklarte situasjonar og samtidig kunne jobbe målretta og systematisk
 • vise fleksibilitet, kreativitet og samarbeidsevne
 • vere positiv og tolmodig i samarbeid med familiar som er i ein vanskeleg situasjon, slik at ein ikkje påfører unødige bekymringar eller belastningar på barnet eller familien
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • kunne handtere periodar med stor aktivitet og tilhøyrande fristar
Kva vi kan tilby
 • rettleiing frå driftskoordinator kvar veke
 • teammøte kvar veke med felles saksrettleiing og avklaringar
 • fagutvikling og etterutdanning
 • rekrutterings- og stabiliseringstillegg på kr 20.000
 • god forsikrings- og pensjonsordning

Du søker elektronisk

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2022
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4870152
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 12.11.2022