Kontaktperson

Stavanger Kommune

ER DU OPPTATT AV FREMTIDENS BARNEVERN?

Omsorgsavdelingen søker 1 medarbeider/kontaktperson i 100 % vikariat med tiltredelse etter nærmere avtale.

Barneverntjenesten i Stavanger er en av Norges største fagtjenester med ca 150 årsverk fordelt på tre fagavdelinger; Mottak og familieoppfølging, Omsorgsavdelingen og Tiltaksavdelingen, samt Administrasjonsavdeling og ledelse.

Våre medarbeidere er engasjerte og har høy faglig kompetanse. Vi er ydmyke, men samtidig stolte, over å arbeide innenfor et så betydningsfullt felt som barnevern. Vi fokuserer på at barn, unge og familier blir møtt med åpenhet, kjærlighet, ydmykhet og medbestemmelse.  Utstrakt samarbeid med erfaringsformidlere og  Forandringsfabrikken er et viktig satsingsområde for å kunne yte best mulig tjenester. 

Som kontaktperson i omsorgsavdelingen har du ansvar for oppfølging av barn og unge i fosterhjem, barneverninstitusjoner, bokollektiv og diverse andre botiltak etter lov om barneverntjenester. I tillegg har du tett samarbeid med foreldre til barn som er under omsorg, fosterforeldre og samarbeidspartnere.

Omsorgsavdelingen har 35 årsverk og har ansvar for barn i alderen 0 -18 år som bor utenfor hjemmet, enslige mindreårige flyktninger (EM) og for ettervern opp til fylte 25 år.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av barn og unge i fosterhjem, barneverninstitusjoner, bokollektiv og andre botiltak etter Lov om barneverntjenester. I dette arbeidet inngår samtaler med barnet/ungdommen, besøk i fosterhjemmet/institusjonen.
 • Samarbeid med andre aktører som har betydning i barnet sitt liv.
 • Det vil være en del skriftlig arbeid knyttet til stillingen, herunder vedtak, tiltaksplaner og journalføring. Stillingen krever stor grad av nøyaktighet.
 • Saksforberedelser og vitneførsel for fylkesnemnda og rett.
 • Noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høgskole barnevernspedagog/sosionom eller annen relevant universitetsfaglig utdanning. 
 • Vi ser etter deg som har saksbehandlingserfaring fra kommunal barneverntjeneste, samt god kjennskap til lover, forskrifter og det øvrige hjelpeapparat.
 • Du har evne og vilje til å inkludere barn, ungdom, fosterforeldre, foreldre og andre som nære samhandlingspartnere, basert på gjensidig tillit og respekt.
 • Du er strukturert og bruker it-verktøy. Du må ha god skriftlig og muntlig faglig formuleringsevne. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at dine norskkunnskaper er tilsvarende C2.
 • Det stilles krav til tilfredsstillende politiattest ved ansettelse.
 • Du må ha førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

 • Barneverntjenesten i Stavanger ser på barn og unge som viktige aktører i egne liv og som viktige samarbeidspartnere. Du har stort engasjement for faget, og har evne til å skape tillit gjennom ærlighet, kjærlighet og åpenhet.
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig og jobber også godt i et team. Avdelingen har et høyt arbeidstempo, og du må derfor kunne arbeide under press, ha evne til fleksibilitet og du må være løsningsorientert.
 • Du har gode samarbeidsevner, er positiv, nytenkende og bidrar i avdelingen til et faglig og sosialt fellesskap.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og faglig utfordrende arbeid.
 • Lønn etter tariff og etter godkjent dokumentert ansiennitet.
 • Veiledning individuelt og i grupper.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Stort fokus på faglig opplæring og utvikling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsbetingelser
 • Gode velferdsordninger.
 • Firmabiler tilgjengelig/Parkeringsordning.