• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3981344
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kontaktperson

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ønsker du å bidra til utformingen av fremtidens barnevern?Vi trenger en ny kontaktperson på laget,  i undersøkelsesteamet. 


Barneverntjenesten i bydel Frogner har 39 stillingshjemler og arbeider etter spesialistmodellen. Tjenesten er inndelt i fire team: Mottak, undersøkelse, tiltak og omsorg, i tillegg har vi egne familieveiledere organisert under mottak. Barneverntjenesten består videre av administrativt team.


Barneverntjenesten søker en kontaktperson tilknyttet undersøkelsesteamet. Teamet bestående av syv kontaktpersoner og en teamleder. Tjenesten er opptatt av gode og sømløse overganger mellom teamene slik at familie- og barneperspektivet blir ivaretatt på best mulig måte. Tjenesten jobber seg mot framtidens barnevern med fokus på tidlig innsats, gode tiltak i hjemmet, styrking av foreldreferdigheter og økt bruk av familieråd.


Blir du motivert av våre ambisjoner og ønsker å utgjøre en stor forskjell for barn og unge i bygel Frogner? Da er dette jobben for deg.

 

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester og
forvaltningsloven

Gjennomføring av undersøkelser etter lov om barneverntjenester § 4-3, herunder deltakelse i akutt og voldsarbeid

Saksforberedelser for Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker

Stille som partsrepresentant i de ulike rettsinstansene

Samarbeid intern med andre team

Samarbeid med bydelens øvrige tjenester

Saksbehandling i fagsystemet Familia

Kvalifikasjoner:

Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid eller annen relevant sosialfaglig utdanning

God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Den som tilsettes må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, før tiltredelse

Minimum to års erfaring fra førstelinjetjeneste og kjennskap til fagsystemet Familia vil bli vektlagt

Kompetanse på barnesamtalen som metode vil bli vektlagt, samt familieråd  

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjonsevner som skaper trygghet og tillit

Opptre i samsvar med Oslo kommune verdigrunnlag: Brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt 

Høy faglig integritet og gode samarbeidsevner

Evne til å se muligheter, ta beslutninger og ansvar

Stor arbeidskapasitet

Evnen til å arbeide planmessig og strukturert

Evnen til å jobbe selvstendig

God juridisk forståelse

Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjør en viktig faktor for ansettelse

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø

Et godt fagmiljø, kurs og fagutvikling

Sentrumsnære lokaler

Ekstern veiledning

Varierte spennende arbeidsoppgaver 

Stillingen lønnes i lønnstrinn 34-43 (513 900 - 601 700) i Oslo kommunes lønnsregulativ  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  08.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3981344
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune