• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  19.04.2021
 • Sted:
  JAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  JAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663405
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Kontaktlærere og kroppsøvingslærer - barnetrinnet

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden?

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det. Kommunen satser på skolen og har i mange år investert mye i å utvikle en digital skolehverdag sammen med lærerne, med formål bedre læring. Nå tenker vi enda videre og innlemmer det digitale naturlig i begrepet «Læring i det 21.århundre.»

Den digitale satsingen gjør bl.a. at du og lærerkollegene lettere kan gi en fremtidsrettet, relevant og tilpasset opplæring og bidra til at det blir lettere å jobbe med fagfornyelsen på en helhetlig, tverrfaglig måte. Det siste året har vist oss verdien av å ligge langt fremme digitalt for å gi mulighet for variert læring og samarbeid, samt dialog med alle aktørgrupper i skolesamfunnet. Aldri har elever, foreldre og lærere høstet mer frukter av dette enn da fremoverlente lærere skapte relevant og inkluderende læring fra første dag med hjemmeskole.

Når du blir en del av profesjonsfellesskapet i bærumsskolen, vil du høste av vår kollektive erfaring med digitale læremidler, en tilpasset pedagogikk, digitale veiledere, samt årevis med prøving og videreutvikling. Og du, vi bruker bøker, blyanter og viskelær fortsatt; noen ganger er jo det absolutt best. Vi lyser ut stillinger ved skoler i hele kommunen, og lover interessante og meningsfulle arbeidsdager både i barne- og ungdomsskolen. Se våre ledige stillinger her

Sitat fra Emine 7C:
 "Alle lærerne på skolen lager opplegg som gjør at elevene kan være mer med på å planlegge, vurdere arbeid vi gjør, og bestemme hvordan vi skal jobbe."

Grav skole er en barneskole med 535 elever og ca. 90 ansatte. Skolen har en sentral beliggenhet ikke langt fra grensen til Oslo, og det er gode kommunikasjonsmuligheter med T-bane, trikk og buss. Nærmiljø og skolens uteområde har de beste forutsetninger for idrett og uteskole.

Vårt mål er å bli best på elevmedvirkning hvor vi har elevstemmen i sentrum. Alle trinn har ulike tiltak for elevinvolvering. Vi har et eget utviklingsråd for elever og et aktivt elevråd. Elevene har deltatt aktivt på utviklingstid for personale og på FAU og foreldremøter. Vi har også elevgrupper som samarbeider med lokalmiljøet. Se gjerne innslag på Supernytt om elevhjulet som er elevenes aktivitetshjul gjennom hele skoleåret - Supernytt

Skolekulturen preges av lagspill på alle nivåer med et stabilt godt fagmiljø. Humor og trivsel er viktig for oss og vi har aktiviteter for personale som f.eks ballspill i gymsal hver uke. Ledergruppen er meget engasjert, og tett på klasserommet. 

Vi har følgende stillinger ledig:

1 fast stilling som kontaktlærer
1 årsvikariat som kontaktlærer 2021/2022
1 80 % fast stilling som kroppsøvingsleder hvor du i tillegg til undervisning har hovedansvar for kroppsøvingsfaget og utstyr på skolen 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeide med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfagene
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • god på å bygge relasjoner
 • god til å kommunisere
 • lærevillig
 • en lagspiller

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Det gis tilleggslønn på kr.20 000 per år til grunnskolens 1.trinns kontaktlærere, nevnte tillegg kommer i tillegg til ordinært kontaktlærertillegg. Virkningsdato 1.8.2020. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1-trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen 

Annet
Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  19.04.2021
 • Sted:
  JAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  JAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3663405
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune