• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4314022
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kontaktlærer med naturfag og matematikk

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Granstangen skole ligger på Furuset i Groruddalen, og får elever fra både Alna og Stovner bydel. Skolens  fundament er vårt positive elevsyn, som blant annet innebærer arbeid med karakterstyrker til hver enkelt elev og en grunnleggende tanke om at atferd må møtes med anerkjennende kommunikasjon, omsorg og systematisk arbeid med årsaker fremfor symptomer. Vi mener vi er en av Oslos, om ikke Norges, mest utviklingsorienterte skoler, og er godt i gang med implementering av ny læreplan i lys av vårt doble oppdrag, paradigmeskiftet innenfor mobbeforskning og prinsipper for dybdelæring.

Samarbeidskulturen står svært sterkt i personalet på skolen. Vi jobber i lærende fellesskap for å løse komplekse utfordringer. Skolens strategiske satsninger handler om lese- og språkopplæring, målrettet miljøarbeid i og utenfor skoletid, og videreutvikling av praktisk og arbeidslivsrelevant undervisning. 

Arbeidsmiljøet på skolen er preget av godt humør, fleksibilitet og stor endringsvilje. Her er det godt å være!

Arbeidsoppgaver:

Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeid i samarbeid med andre faglærere
Delta aktivt og bidra i forpliktende samarbeid i fag, på team- og skolenivå
Skape gode relasjoner som fører til et trygt og godt læringsmiljø
Gi elevene kvalitativt gode fremovermeldinger som fører til økt læring
Bidra til et godt skole- hjemsamarbeid
Ha elevens læring i fokus i alt arbeid
Kontaktlæreransvar sammen med en annen kontaktlærer
Undervisning på flere trinn kan bli aktuelt
Undervisning i valgfag kan bli aktuelt 

Kvalifikasjoner:

Du har undervisningskompetanse i naturfag og matematikk for ungdomstrinnet, og gjerne flere undervisningsfag i tillegg.

Du har helst undervisningserfaring fra ungdomstrinnet.

Du kan vise til gode resultater innenfor pedagogisk ledelse og undervisningspraksis forenlig med ny læreplan, eller en svært bevisst tankegang rundt hvordan du skal benytte din kompetanse til å ha god undervisningspraksis.

Personlige egenskaper:

Du har flere av følgende egenskaper: 

Du har et positivt menneskesyn! Hos oss innebærer dette blant annet å se det beste i hver enkelt, tanken om at atferd er en prosess, et fokus på å trene opp karakterstyrker hos elevene, og å aktivt bygge gode relasjoner ved hjelp av anerkjennende kommunikasjon, varme, omsorg og oppriktig nysgjerrighet i møte med alle elever og medarbeidere.

Du viser respekt for andre teammedlemmers og elevers meninger og bidrag; viser empati; lytter, støtter og bryr deg om andre; rådfører deg med andre og har god evne til å tilpasse deg andre.

Du uttrykker meninger, informasjon og nøkkelpoeng på en klar måte; holder presentasjoner og snakker til forsamlinger med dyktighet og selvtillit; reagerer raskt på elevenes behov, reaksjoner og tilbakemeldinger og er troverdig i din kommunikasjon.

Du er etisk bevisst og viser integritet; fremmer og forsvarer prinsippet om like muligheter for alle.
Du etablerer uten vanskelighet gode relasjoner med elever og dine kollegaer.

Du opprettholder en positiv holdning til arbeidet; arbeider effektivt i et hektisk miljø; kontrollerer egne følelser i vanskelige situasjoner; aksepterer og lærer av kritikk.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende, utfordrende og morsom jobb i et hektisk miljø preget av godt humør og mye humor, et arbeidsmiljø med sterkt fokus på og hard jobbing for elevenes beste.

Vi har fine, nye lokaler, store og gode spesialrom og arbeidsrom, ligger rett ved gode buss- og baneforbindelser og har et sterkt sosialt fellesskap i kollegiet.

Vi jobber gjennomgående med kompetanseheving i lærende felleskap. 

Stillingen lønnes etter gjeldende lov- og avtaleverk. Stillingen er midlertidig, men med muligheter for forlengelse. 

Vi kaller inn til intervjuer fortløpende.

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4314022
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune