• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4326112
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kontaktlærer i 100% fast stilling

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Groruddalen skole er en 8-10 skole med ca.300 elever og 50 ansatte.  Skolen jobber målrettet for et trygt læringsmiljø hvor elevene opplever tilhørighet, glede og mestring. Groruddalen skole er en del av Grorudmodellen; et tett samarbeid med bydel som skal føre til en helhetlig oppfølging av elevenes behov og ønsker. 

Vi er spesielt opptatt av å formidle et positivt elevsyn, der mestring og læring henger tett sammen med motivasjon. Derfor står tilpasset opplæring, elevsamtaler og formativ vurdering i sentrum for vår pedagogiske praksis. Vi er utviklingsorientert og fremtidsrettet, og har stort fokus på å realisere LK20 kollektivt og individuelt. 

Sammen med foresatte og nærmiljø utvikler vi en skole hvor elevene blir sett, hørt, støttet og utfordret. Vi har en byomfattende spesialgruppe for elever med generelle lærevansker. Dette bidrar til et positivt mangfold i elevflokken vår som vi er stolt av! 

Vi har også et miljøteam som bistår elever og ansatte i stort og smått, og skal sikre en tett og kvalitativ oppfølging av hver enkelt elevs sosiale og faglige utvikling. 

Vi søker etter en dyktig og motivert lærer som setter samarbeid med kollegaer, elever og foresatte høyt.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede elevenes læring på en god, forutsigbar og inkluderende måte med hovedvekt på elevaktive arbeidsformer
 • Samarbeide tett med kollegaer om pedagogisk utvikling, utforming av innovative undervisningsøkter og annet skolepersonell om elevoppfølging
 • Tett kontakt med foresatte og etablere et robust skole-hjem samarbeid for dine kontaktelever
 • Gjennomføre elevsamtaler systematisk gjennom skoleåret
 • Skape gode relasjoner som fører til et trygt og godt læringsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Formell undervisningskompetanse i engelsk og samfunnsfag (min. 60 stp. i begge fag), ønske om å utvide fagkretsen er interessant
 • Formell kompetanse i norsk som 2. språk vektlegges sterkt
 • God kjennskap til LK20
 • Kompetanse i tverrfaglig undervisningsarbeid; planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglige prosjekter vektlegges 
 • Erfaring fra lignende skoletype- og områder
 • Beherske norsk meget godt, skriftlig og muntlig
 • Erfaring som kontaktlærer
 • Kompetanse på bruk av iPad og et utvalg apper og digitale verktøy
 • Kjennskap til Appwriter og Txtanalyzer spesielt er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og godkjent formell lærerutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er svært god til å samarbeide med elever, kollegaer og foresatte
 • Du stiller på jobb med godt humør og en profesjonell tilnærming
 • Du ønsker å utvikle deg i arbeidet, og søker ny kunnskap
 • Du stiller godt forberedt til arbeidsoppgavene
 • Du deltar aktivt i skolens utviklingsarbeider og lar din stemme høres

Vi tilbyr:

 • Hyggelige, rause og inkluderende kollegaer
 • Flotte elever og engasjerte foresatte
 • Lønns - og arbeidsvilkår fastsettes etter lov - og avtaleverk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
       
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4326112
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune