Kontaktlærer 1. trinn og lærer med spesialpedagogikk - Hovinhøgda skole

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige mentorer på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

 

Hovinhøgda skole er en barneskole med ca 320 elever i skole og SFO. Elevene er delt i to eller tre grupper på hvert trinn. Skolen ligger landlig til på Fetsund med nærhet til blant annet Fetsund lenser. Det er gode buss- og togforbindelser i området.

Skolen jobber for å styrke profesjonsfellesskapet. Vi har særlig fokus på et godt skolemiljø, begynneropplæring og implementering av fagfornyelsen. Det er også viktig å sikre god tilpasset opplæring.

Vi jobber for felles praksis på mange områder som hever kvaliteten ved skolen vår.

Personalet er delt inn i team og neste skoleår vil vi ha ukentlig teamtid og fellestid til utviklingsarbeid.

Vår visjon er: Trygg og glad med mestring hver dag!

 

Arbeidsoppgaver:

Kontaktlærer 1. trinn:

 • Kontaktlærer i en av tre grupper på 1. trinn
 • Samarbeid på trinn, i team og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Aktiv deltakelse i skolens profesjonelle læringsfellesskap
 • Bidra i skolens utviklingsarbeid med lokale, kommunale og nasjonale målsettinger

 

Lærer med spesialpedagogikk:

 • Arbeide med tilpasset opplæring og spesialpedagogisk opplæring 1.-4. trinn
 • Aktiv tilrettelegging rundt enkeltelever
 • Samarbeid på trinn, i team og med foresatte
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Aktiv deltakelse i skolens profesjonelle læringsfellesskap
 • Bidra i skolens utviklingsarbeid med lokale, kommunale og nasjonale målsettinger

Kvalifikasjoner:

Kontaktlærer 1. trinn:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

 

Lærer med spesialpedagogikk:

 • Vi søker lærere med høy kompetanse som dekker alle grunnskolens fag, grunnskolelærer (GLU)/ allmennlærer (ALU) eller adjunkt/ lektor med godkjent pedagogisk utdanning
 • Relevant kompetanse i spesialpedagogikk
 • Ønskelig med LOGOS-sertifisering
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid, kjennskap til gjeldende lovverk, og kjennskap til IKT- baserte lederverktøy.
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

 

 

Personlige egenskaper:

 • Setter eleven i fokus
 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God evne til tilpasset opplæring
 • Tydelig klasseleder
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag