Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Konsulent/saksbehandler

Vil du jobbe hos en av en av regionens største arbeidsgivere? Stavanger kommune er en regional utviklingsaktør med et stort forvaltningsansvar innenfor helse og velferd, oppvekst og utdanning, kultur, samfunns- og næringsutvikling. Våre ansatte arbeider hver dag for at Stavanger skal være et godt sted å leve, bo og arbeide.

Økonomi og organisasjon er en av to stabs- og støttetjenester i kommunen. Tjenesteområdet består av 72 medarbeidere fordelt på avdelingene Økonomi og eierskap,
Organisasjon og forhandling, Anskaffelser og Kvalitet og internkontroll. Vi er samlokalisert i Herbarium i Stavanger sentrum. Som konsulent/saksbehandler vil du jobbe sammen med alle disse dyktige kollegaene i direktørområdet, men du vil være organisatorisk plassert i avdelingen Organisasjon og forhandling.

Organisasjon og forhandling har ansvar for å levere gode administrative tjenester til kommunalområdene. Vi arbeider hver dag for å sikre en effektiv arbeidsflyt slik at kommunens ledere og ansatte kan gjøre en god jobb. Vår avdeling bistår kommunens ledere innen personaloppfølging, organisasjonsutvikling, HMS, arbeidsgiverpolitikk, lov- og avtaleverk. For å sikre effektiv oppgaveløsning og et robust fagmiljø, så er arbeidet i tjenesteområdet organisert i team.

Vi har nå ledig en fast stilling som konsulent/saksbehandler, og for tiden ligger det et særlig ansvar som sekretær for tjenesteområdets arbeidsmiljøutvalg (AMU), tilrettelegging for lederteamet, enklere saksbehandling, fakturabehandling og mindre regnskapsoppgaver. Vi søker derfor deg med kompetanse og erfaring fra tilsvarende arbeid, og som har lyst til å være med på å videreutvikle tjenesteområdet vårt.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for lederteamet og avdelingssjefene
 • Bistå med å utvikle, vedlikeholde og oppdatere interne rutiner og retningslinjer
 • Følge opp leverandører og avtaler innen tjenesteområdet
 • Praktisk forberedelse av saker innen tjenesteområdet for politisk og administrativ behandling
 • Saksbehandle ulike stipend og tilskuddsordninger, og ordning for erkjentlighetsgaver.
 • Fakturabehandling og noen mindre regnskap/budsjett oppgaver
 • Øvrige merkantile støttefunksjoner og forefallende arbeid
 • Andre oppgaver som deltakelse i team kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning med minimum fagbrev. Ytterligere utdanning fra høyskole/universitet er en fordel og vil bli vektlagt.
 • Du har god digital kompetanse og evne til å benytte digitale verktøy.
 • Det er en fordel om du har erfaring med programmene Public360, Agresso og MinTid.
 • Relevant flerårig realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, systematisk og selvstendig
 • Effektiv og løsningsfokusert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Gode norskkunnskaper (du må kunne dokumentere minimum B2), og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne             

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • HjemJobbHjem
 • Stillingskode 655900 konsulent eller 753100 saksbehandler (3-årig høyskole/universitet)
 • Lønn etter utdannelse og ansiennitet, kr 363.700 - 446.000 eller kr 423.500 - 523.100