Konsulent - sakarkiv

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ved Lovisenberg Diakonale sykehus er det ledig en fast 100% stilling som konsulent ved avdeling Dokumentsenteret. Dokumentsenteret består av 14,5 faste medarbeidere fordelt på tre team, Pasientarkivet, Innsynskontoret og Sakarkiv. Avdelingen er organisatorisk plassert i avdeling for Pasientsikkerhet og Forskning.

Vi trenger en ny medarbeider/arkivar som hovedsakelig skal arbeide med den daglige driften av sakarkivet, men også bidra til utvikling og forbedring av rutiner og sakarkivet generelt. Daglig drift inkluderer blant annet posthåndtering, skanning, registrering, kvalitetskontroll, kassasjon og fast rotasjon til sykehusets sentrale postmottak.

I tillegg vil den som ansettes kunne få tilvist en funksjon som teamkoordinator for Sakarkiv. Som teamkoordinator vil du ha et fag og driftsansvar for team Sakarkiv. Samtidig vil du være ansvarlig for å opprettholde og videreutvikle et sakarkiv der all nødvendig og relevant dokumentasjon blir lagret og registrert på en måte som gjør den tilgjengelig, gjenfinnbar, gjenbrukbar, autentisk og bestandig over tid.

Teamkoordinator vil bidra inn i sykehusets dokumentasjonsfangst og koordinere, samt faglig følge opp konsulenter i deres fagutøvelse. Det skal leveres gode og effektive arkivtjenester og sørges for at virksomheten overholder de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for dokumentasjonsforvaltning i spesialisthelsetjenesten.

Vi ser etter deg som er nøye og etterrettelig og som trives med oppgaver som krever konsentrasjon. Dersom du i tillegg har godt humør, er utviklingsorientert og ser etter løsninger, er samlende, inspirerende og motiverer andre kan du være vår nye medarbeider.

Arbeidsoppgaver

• Posthåndtering, skanning, registrering, kvalitetssikring av registreringer og kvalitetssikre sakarkivets daglige drift
• Brukerstøtte og opplæring av brukere
• Bistå til videreutvikling og nyutvikling av sakarkivets arbeidsprosesser og –rutiner
• Kvalitetskontroll
• Drift og fagansvar for team Sakarkiv

Kvalifikasjoner

• Den som ansettes må ha relevant høyere utdanning, gjerne med arkiv-/dokumentasjonsforvaltning i fagkretsen
• Relevant erfaring fra dokumentasjonsforvaltning
• God kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling
• God kjennskap til NOARK5 – standarden og elektronisk arkiv
• Den som ansettes må kunne snakke og skrive norsk flytende, og kunne vise god tekstforståelse og formuleringsevne
• Gode IKT-ferdigheter

Ellers ønsker vi oss en som har

• Erfaring med ePhorte, eventuelt andre liknende datasystemer
• Erfaring med å holde kurs og gi opplæring

Personlig egenskaper

• Systematisk, nøyaktig og effektiv
• Fleksibel og serviceinnstilt
• Gode samarbeidsevner, kommunikasjon og formidling av kunnskap
• Evne til å arbeide selvstendig og i team
• Driftig og løsningsorientert
• Positiv og motivert
• Selvstendig og initiativrik
• Må være opptatt av utvikling innen fagområdet, ha et ønske om digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

Ønsker du flere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsleder Marianne Aasbø Gustavsen.