Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Konsulent rettstoksikologi

Offentlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettstoksikologi. Avdelingen driver en utstrakt oppdragsvirksomhet og skal være leverandør av vitenskapelig basert rettsmedisinsk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå for anvendelse i rettsvesenets og samfunnets tjeneste.

Avdeling for rettsmedisinske fag, fagområde rettstoksikologi, har nasjonalt ansvar for analyse og fortolkning av rusmidler, medikamenter og gifter i prøver fra personer hvor analysesvaret kan få strafferettslige eller tilsvarende konsekvenser. I tillegg drives forskning innen rusmiddel- og medikamentområdet.

Hos oss ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Seksjon for rettstoksikologisk sakkyndighet, enhet for saksadministrative tjenester og fortolkning har vi omgående ledig en 100 % fast stilling som konsulent - administrasjon.

Enhet for saksadministrative tjenester og fortolkning har 13 ansatte, hvorav 6 rådgivere og 7 konsulenter. Enhetens oppgave er å sørge for at sakene som kommer inn blir satt til nødvendige analyser, og at analyseresultatene blir fortolket på en forståelig måte og besvart i tråd med rekvirentens behov. Dette gjøres ved hjelp av et laboratorieinformasjonssystem (LIMS). Enheten er videre et kontaktpunkt for rekvirenter og samarbeidspartnere.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Laboratoriefaglig eller annen relevant bakgrunn på bachelornivå (3-årig høyskole eller universitetsutdannelse) eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaring fra laboratorievirksomhet (innen kjemi/biokjemi/analytikk for eksempel som kjemiingeniør, bioingeniør) er ønskelig
 • Det er ønskelig med kjennskap til fagområdet farmakologi/toksikologi, gjerne innen fagområdet rettstoksikologi
 • Det er ønskelig med god kunnskap og erfaring innen bruk av IKT-systemer eller verktøy, og gjerne erfaring med laboratorieinformasjonssystemer
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk er en forutsetning
 • Den som får tilbud om ansettelse må fremvise uttømmende og utvidet politiattest før ansettelse, jfr. Politiregisterloven §18

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet blir spesielt vektlagt, herunder:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Glad i å lære nye oppgaver og evner til å se nye muligheter
 • Arbeider på en systematisk, ryddig og metodisk måte
 • Setter høye krav til kvalitet og følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer
 • Er serviceinnstilt og glad i kundekontakt

Vi tilbyr:

 • Opplæring i toksikologisk fortolkning og i administrative systemer
 • Mulighet til kontinuerlig faglig utvikling
 • Meningsfylte oppgaver innen et fagområde med viktige samfunnsoppdrag
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø
 • Pensjonsordning i offentlig pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger p.t.