Konsulent- Garderåsen skole

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Garderåsen skole ligger i Lillestrøm kommune ca. 3 mil fra Oslo. Skolen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo og en skolegård som innbyr til mye aktivitet. Uteområdene brukes både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Skolen har 284 elever og 45 ansatte fordelt på skole, SFO og Base 3 (en tilrettelagt avdeling for elever med multifunksjonshemninger/store sammensatte lærevansker). Ledelsen består av rektor, ass. rektor og leder/undervisningsinspektør SFO. Fra Lillestrøm stasjon er det god bussforbindelse til Garderåsen skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Sentralbord
 • Elektronisk arkiv og håndtering av post
 • Budsjettjustering i Framsikt
 • Innkjøp og bestillinger
 • Lønnskontroll i Visma, og registrering av variabel lønn
 • Attestere regninger og fakturabehandling
 • Bestilling av arbeidskontrakter og sluttmeldinger til HR
 • Behandle skademeldinger for elever og ansatte
 • Administrative oppgaver knyttet til nye elever og behandling av permisjonssøknader
 • Oppmelding av elever til PAS i forbindelse eksamen og prøver, og administrative oppgaver knyttet til karakterer og vitnemål
 • Oppfølging av utleie på skolen
 • Låseansvar
 • En del av stillingen vil innebære deltakelse i utarbeidelse av skolens budsjett og å holde oversikt over regnskapet. 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i kontorfag eller lignende
 • Det er en fordel om du også har kompetanse innenfor lønn og økonomi  
 • Du må ha høy IKT-kompetanse
 • Du mestrer fagsystemene Vigilo, Visma, P360, Risk Manager, Framsikt, Facilit 

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Gode kunnskaper i muntlig og skriftlig norsk
 • Evne til å jobbe selvstendig innenfor dine ansvarsområder
 • Takle stress- situasjoner i en variert og aktiv jobbhverdag
 • Er serviceinnstilt og har godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter hovedtariffavtale 
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • God pensjons- og forsikringsordning  
 • Bedriftshelsetjeneste  
 • Aktivt bedriftsidrettslag