• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889074
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Konsulent bostøtte

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Enhet psykisk helse og rus gir tilbud til personer med problemer innen psykisk helse og avhengighet i Bydel Sagene. Enheten består av flere tjenestesteder som er boliger med ulikt tjenestetilbud, lokale væresteder og ambulerende tjenester. I tillegg er Boligseksjonen fra 1.1.21 organisert under denne enheten og har ansvar for de økonomiske og sosiale boligvirkemidlene.
Vi har et sterkt fagmiljø som stiller høye krav til ansatte. Vi jobber faglig og helhetlig i samarbeid med NAV sosialtjeneste og de andre fagenhetene i bydelen, så vel som med andre eksterne enheter, frivillige organisasjoner og beboerne selv for innbyggernes beste.
Vi  bygger nå opp et eget bosettings- og booppfølgingsteam med booppfølgere som skal arbeide med bosetting og booppfølging av beboere i de kommunale boligene. Teamet skal også jobbe aktivt for et trygt og godt bomiljø for alle beboere i de kommunale gårdene. Enhet psykisk helse og rus skal nå videreutvikle de boligsosiale tjenestene ytterligere i tett samarbeid med beboere og tjenesteyterne. Boligseksjonen har 1,5 stilling som saksbehandler for bostøtteordningene. Vi har nå ledig en halv stilling i vikariat som vi ønsker å besette med en ansvarlig person med minimum 3-årig videregående skole.

Arbeidsoppgaver:

- Råd og veiledning av søkere om bostøttespørsmål, både kommunale og statlige ordninger
- Saksbehandling av søknader om kommunal og statlig  bostøtte
- Tett samarbeid med saksbehandlere NAV, sosialtjenesten og bydelens tjenesteapparat for øvrig
- Delta i det daglige arbeidet i boligseksjonen med de oppgaver som til enhver tid er nødvendig

Kvalifikasjoner:

Utdanningskrav:
Minimum 3-årig videregående skole

Krav til erfaring:
Erfaring med saksbehandling fra offentlig sektor
Erfaring fra boligkontor, sosialtjenesten og/eller annen relevant arbeidserfaring er ønskelig.
Erfaring med saksbehandling av bostøtteordninger er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Må kunne jobbe systematisk og målrettet og ta ansvar for gjennomføring av egne saker.
Må kunne takle høyt tempo.
Må kunne være fleksibel og serviceinnstilt.
Gode samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                                                                  Må like å jobbe med aller typer mennesker.                                                                                                                                                                                                                    Personlig egnethet vil bli vurdert.

Vi tilbyr:

En spennende jobb i et aktivt boligsosialt fagmiljø med fokus på god kvalitet og resultater.  Det kreves både mye samarbeid og samtidig selvstendig jobbing for å oppnå gode resultater. Vi har ansatte med ulik fagbakgrunn. Vi tilbyr en jobbhverdag i et sammensatt og spennende miljø. Stillingen lønnes etter Oslo kommunes lønnsregulativ i lønnstrinn 29-38 avhengig av erfaring og kompetanse.  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3889074
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune