Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Konsulent- Administrasjon

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Liker du å jobbe med mennesker og tall og kan tenke deg å være med å drifte et av landets lovpålagte medisinske registre? Det er ledig stilling som registerkoordinator i Norsk kvalitetsregister for hiv. Det er et nytt samtykkebasert nasjonalt medisinsk kvalitets- og forskningsregister, som skal samle inn informasjon om personer som lever med hiv som følges i spesialisthelsetjenesten. Registerets hovedmål er å sikre kvalitet og enhetlig diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene. Vi søker deg som vil bidra i daglig drift av registeret, og bistå registerleder i oppbygging og drift av dette nye kvalitetsregisteret. Arbeidsoppgavene vil være varierte og inkluderer saksbehandling, utarbeiding av rapporter, kvalitetssikring og utlevering av data, utforming av nyhetsbrev og – etter hvert - informasjon til helseledelse og befolkning. Du bør ha helsefaglig utdanning, gjerne i kombinasjon med administrativ erfaring. Kjennskap til medisinske kvalitetsregistre og offentlig helsevesen er en fordel. 
Noe kveldsarbeid og reising må påregnes i forbindelse med møter og arrangementer.

Hvis ønskelig kan 50% stilling kombinert med annen klinisk stilling være aktuelt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglig drift av Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIVOrganisering av møter/arrangementer, herunder årlig samling og fagrådsmøter
 • Brukerstøtte og opplæring i registerets database
 • Saksbehandling, saksforberedelser og oppfølging av vedtak
 • Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer
 • Kvalitetssikring av data i registeret og videreutvikling av innrapporteringsverktøyet
 • Forberede data til utlevering og utarbeide anonym statistikk
 • Bistå i arbeidsoppgaver tilknyttet NORHIV ut i fra behov 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet med minimum bachelorgrad 
 • Administrativ utdannelse og erfaring, eller helsefaglig bakgrunn og erfaring
 • Gode IKT-kunnskaper og kunnskap om databaseverktøy
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale Pensjons- og forsikringsordning   
 • Mulighet for forlengelse