Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Konsulent - Administrasjon

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Barnekreft sengepost, poliklinikk og dagenhet er én administrativ avdeling. Avdelingen er en del av Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet og har i oppdrag å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte. Sengeposten har plass til 16 barn og- ungdommer fra 0 til 18 år. Pasientgruppen er barn og ungdom med kreft og blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for barn som benmargstransplanteres

Vi har ledig én 100% fast stilling som administrasjonskonsulent på barnekreftavdelingen. Administrasjonskonsulent samarbeider med ledergruppen, driftsansvarlig sykepleier og turnusgruppen. Den har ansvar for bemanning ut ifra behovet ved seksjonen (innebærer også dagpost/poliklinikk) til enhver tid. Administrasjonskonsulent har en støttende funksjon for lederne slik at ressurser styres best mulig ut i fra aktiviteten i sengeposten, økonomiske rammer og lov og avtaleverk.

Ved seksjonen er det behov for å styre bemanning på kort varsel og nødvendig med planlegging sammen med driftsykepleier og turnusansvarlig over tid. 
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig kontakt og oppfølging av egne ansatte relatert til arbeidsplan og udekte vakter
 • Samarbeider tett med personalformidlingen i OUS, ekstravakter og innleie fra vikarbyrå 
 • Bidra til at ressurs- og arbeidsplansystemet Gat brukes optimalt som styringsverktøy
 • Sentral i samarbeid rundt daglig drift
 • Rapportering av aktuell styringsinformasjon   
 • Andre administrative arbeidsoppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjoner:

 • Minimum tre år høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde (for eksempel sykepleier)
 • Erfaring fra barneavdeling er en fordel 
 • Kjennskap til sykehusdrift og GAT er en fordel
 • Beherske ulike datasystemer
 • Forståelse for arbeidsgiverrollen og lederrollen
 • Erfaring med personaloppfølging og/eller klinisk arbeid er en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og fleksibel. Evner å gjøre raske vurderinger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Arbeider selvstendig, målrettet og systematisk
 • Engasjert og motiverende
 • God lagspiller
 • Du er en lagspiller med gode samarbeidsevner, og du liker å jobbe godt i team
 • Du liker å jobbe med mennesker, både på telefon og ved personlig oppmøte 

Vi tilbyr:

Dette er en kul og spennende mulighet, da det er en nyopprettet stilling. Her vil du få være med å utforme og utvikle din egen stilling! Dette er et seks måneders vikariat, med muligheter for forlengelse. Arbeidstiden er dagtid.

Ellers kan vi tilby:

 • Gode kollegaer
 • Opplæring
 • Muligheter for utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.