Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Konsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eininga rekneskap og løn har 17 tilsette og har kontor i rådhuset i Førde sentrum. Hovudoppgåvene våre er å føre rekneskap for Sunnfjord kommune og for andre interkommunale selskap. Vi nytter i dag Visma økonomisystem.

Det er 7 tilsette som arbeider med løn og refusjonsområdet i dag.

Vi har ledig:
 • fast stilling som konsulent i 100% stilling.

Hovudoppgåvene dine vil være innan løns- og refusjonsområdet.

Vi søker etter deg som har:
 • utdanning innan HR/personal/løn/rekneskap, eller anna relevant fagområde, fortrinnsvis på bachelor nivå
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring innan løn /rekneskap
 • gode IT kunnskapar, det er ønskeleg med erfaring i bruk av Visma økonomisystem
Personlege eigenskapar:
 •  du er strukturert, nøyaktig og engasjert
 •  du arbeider sjølvstendig, men trivast og å arbeide ilag med andre
 •  du er lærevillig og opptatt av digitalisering og dei moglegheitene den gir for effektivisering
Kva kan du forvente av oss?

Gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling via arbeid og  vidareutdanning. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar. Hos oss får du eit godt arbeidsmiljø, mykje ansvar og tillit.

Vi kan og tilby:
 • eit spennande og bredt fagmiljø innan områda løn, refusjon og rekneskap
 • ein moderne arbeidsplass, for tida på rådhuset i Førde sentrum
 • ein god og trygg arbeidsplass der forholda ligg til rette for både fagleg og personleg utvikling
 • eit bredt tilbod om kurs, slik at du kan oppretthalde og vidareutvikle din kompetanse og behalde din autorisasjon
 • fleksitid
Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!