Ledig stilling

Trondheim Kommune

Konsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Strindheim skole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som merkantil konsulent.

Strindheim skole søker en faglig dyktig merkantil medarbeider som er utviklingsorientert og som trives i spennet mellom tekniske systemer og møter mellom mennesker. Som både har øye for detaljer og ser helheten i organisasjonen.

Strindheim skole har et solid verdigrunnlag der våre verdier; tydelig - inkluderende - positiv - modig - profesjonell er våre rettesnorer i arbeidet vi utfører.

Konsulenten har en sentral rolle i organisasjonen og er samtidig også det første møtet med skolen for foresatte og samarbeidspartnere.

Strindheim skole er en barneskole med litt under 600 elever og 90 ansatte. Skolen er fleksibelt utformet og organisert i trinn. Skolefritidsordningen er organisert i fire baser med rundt 300 barn totalt. I tillegg har skolen Regnbuen, som er et byomfattende tilbud for inntil fem elever med store og sammensatte hjelpebehov.

Arbeidsoppgaver:

 • Lønnsarbeid
 • Regnskapsoppgaver: Fakturering, refusjon, budsjettoppfølging, bilagskontroll, rapportering og innkjøp/bestillinger
 • Saksbehandling: Koordinering av personalarkiv, elevarkiv og saksarkiv
 • Organisering av ekspedisjon, sentralbord, korrespondanse av ulik karakter
 • Oppfølging av sykefravær
 • Ansvar for og oppfølging av alt merkantilt arbeid ved enheten, internkontroll og kvalitetssikring
 • Vikarordning i samarbeid med avdelingslederne
 • Veiledning, lederstøtte

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen økonomi/administrasjon på bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte krav om høyere utdanning
 • Kjennskap til relevant lovverk og avtaleverk
 • Gode IT-kunnskaper
 • God relasjonskompetanse, skriftlig og muntlig kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Erfaring fra arbeid med skoleadministrative systemer er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Åpen, kompetent og modig
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • God struktur og orden, effektiv og nøyaktig
 • Fleksibel, evne til å håndtere tidvis stort arbeidspress
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stor grad av ansvar og selvstendighet
 • Faglig utvikling og nettverk
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler