• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714258
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Konsulent

Offentlig forvaltning

Bydel Alna har ledig 100% stilling som konsulent i Rådgivende enhet for russaker. Stillingen er lagt til avdeling oppvekst og lokalsamfunn. Stillingens tilhørighet kan bli endret etter erfaringer som gjøres i oppstart av enheten

Alle kommuner (bydeler) er fra 1.7.,2022 pålagt å ha en Rådgivende enhet for russaker. Enheten skal ha et ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en strafferettslig reaksjon. Dette kan også inkludere gjennomføring av ruskontroll dersom dette er satt som kriterie. Oppmøte i enheten vil være obligatorisk, og som alternativ til vanlig straffereaksjon ved bruk, erverv, besittelse eller oppbevaring av narkotika til eget bruk. Helsedirektoratet utarbeider nasjonal veileder, og departementet fastsetter forskrift.

Den nye enheten er ment å være en god start for å gå fra straff til hjelp. Den Rådgivende enheten for russaker vil samarbeide særlig tett mot ungdomstiltakene, og andre tjenester som arbeider innenfor rusfeltet. Da pålagt oppmøte i Rådgivende enhet kan ilegges personer under 18 år, og involvere foreldre eller andre med foreldreansvar vil enheten måtte samhandle tett med bydelens barnevern i disse sakene.

Tiltredelse etter avtale. Det er ønskelig med snarlig oppstart

Arbeidsoppgaver:

Mottak av, og oppfølging av melding fra påtalemyndighet om ilagt møteplikt. 

Innkalle og gjennomføre møter med personer med vilkår

Sikre gjennomføring av pålagt ruskontroll

Kartlegging og utredning av behov for andre tjenester, utredning og behandling

Henvisning til hjelpeapparatet, kommunalt og spesialisthelsetjenesten.

Ansvar for å sikre tjenesten opp mot bydelens russtrategi, forebygging, tidlig intervensjon og øke livskvaliteten til personer med kjent rusproblem

Administrative oppgaver, saksbehandling og rapporteringer.

Andre oppgaver innen feltet må påregnes i henhold til kapasitet i  stillingen, og behov i avdelingen

Kvalifikasjoner:

3 årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis innen helse og sosialfag (sosialt arbeid, vernepleier, sykepleier) eller barnevern.

Videreutdanning innen rus og psykisk helse. Arbeidserfaring innen feltet kan kompensere for videreutdanning
Veiledningskompetanse. Ønskelig med kompetanse i motiverende intervju.
God systemforståelse,  og kjennskap til tiltak og virkemidler innenfor kommunenes arbeid og forvaltningspraksis
Erfaring fra arbeid innen rusfeltet
Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne

 

Personlige egenskaper:

Du er god på  kommunikasjon med både unge og voksne, enkeltvis og i grupper

Du evner å skape gode relasjoner, mor den enkelte og mellom samarbeidspartnere

Du er strukturert, målrettet og med god gjennomføringsevne

Du motiveres av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og legger til rette for det samme

Du har god forståelse for hjelpeapparatets rolle og mandat

Du er tydelig i din kommunikasjon og evner å sette grenser

Vi tilbyr:

Lønnstrinn 35-45 etter kvalifikasjoner og ansiennitet

Arbeid i nye og moderne lokaler i en spennende bydel

Fleksibel arbeidstid

 

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4714258
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune