• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3909130
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Konsulent

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslo kulturskole er med sine 8.500 elever og to hundre ulike fag innen områdene dans, musikk, teater og visuell kunst landets største kulturskole. Undervisningen skjer på kulturstasjoner som Grønland og Schous, og på 80 andre steder som grunnskoler gjennom sambruk av lokaler.
Byrådet har vedtatt satsing på kulturskolen fremover, både i form av egnede lokaler i nye kulturstasjoner og ved økt elevtall og nye tilbud. Dette for å sikre et kvalitativt godt og mangfoldig tilbud, tilgjengelig for barn og unge i alle bydeler. Manglerud kulturstasjon åpner i 2022, Voldsløkka kulturstasjon i 2023, Mortensrud kulturstasjon planlegges ferdig i 2024 og Trosterud kulturstasjon følger deretter. Kulturstasjonene er tilrettelagt for alle fagområder.
Kulturskolen samarbeider med frivillig og profesjonelt kulturliv, AKS, grunnskoler og videregående skoler, barnehager, høgskoler og andre institusjoner for å gi et faglig kompetent, tilrettelagt og fremtidsrettet undervisningstilbud til flest mulig. For mer informasjon om Oslo kulturskole, se www.oslokulturskole.no 

 Vi lyser ut ett vikariat på 30% stilling fra 01.08.21-31.07.22 

Konsulentene rapporterer til Seksjonsleder for dans, og bidrar med ulike oppgaver i seksjonen. Du inngår i et aktivt team og er vår første linje ut for elever, foresatte og samarbeidspartnere. Dere svarer på spørsmål om dansefag, pedagoger, undervisningssteder, faktura og deltakeravgift. Sammen med de andre konsulentene i teamet, er du ansvarlig for opptak av elever, og lager grupper og timeplaner i Kulturskolens digitale plattform, SpeedAdmin. Konsulentene er vårt kontaktledd mellom pedagoger og foresatte/elever. I tillegg samarbeider du med Kulturskolens ledelse og administrasjon om fakturering.
 
Du har erfaring med sosiale medier og har også enkelte kommunikasjonsfaglige oppgaver. Du leder også enkelte prosjekter og deltar i faglige diskusjoner
 
I denne jobben er personlig egnethet viktig. Du må være serviceorientert og ha gode samarbeidsevner. Evne til å bidra til et godt team, er din beste egenskap, og går hånd i hånd med struktur og grundighet. Du må i tillegg være klar for å yte ekstra, ved behov.

I stillingen skal du også til enhver tid bidra til at virksomheten drives innenfor rammene av overordnede politiske og administrative vedtak, samt at du vil være pålagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13, Straffelovens § 121 og aktuelle særlover, og må levere politiattest ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Besvare telefonen og være Seksjon dans sitt ansikt utad
 • Sørge for at elever, foresatte, pedagoger og andre som henvender seg til oss føler seg velkommen og ivaretatt
 • Motta og journalføre innkommende og utgående post, epost og henvendelser i fagsystemet SpeedAdmin, og sørge for at alle henvendelser på epost besvares innen 24 timer i samarbeid med øvrige konsulenter
 • Ta opp nye elever i samråd med leder og pedagoger på dans
 • Innkalle vikar ved sykdom
 • Øvrige oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i dans eller tilsvarende
 • Erfaring med administrativt arbeid
 • Erfaring med kundeservice
 • Kjennskap til kulturskole/dansekunstfag
 • God IT- kunnskap

Personlige egenskaper:

 • Serviceholdning, med vekt på å lette arbeidet internt i organisasjonen.
 • Fleksibel og omgjengelig, med stabilt godt humør.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.
 • Trives med å jobbe sammen med andre, og evner å jobbe selvstendig.
 • Har et selvstendig ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og ta ansvar for egen jobbutførelse og medansvar for egen jobbutvikling.

Vi tilbyr:

 • Et stort dansekunstfaglig kollegium
 • Mulighet for kurs- og kompetanseheving
 • Tarifflønn og pensjonsopptjening etter kommunalt regelverk
 • Stillingen lønnes i ltr 27-33 (for tiden kr 449200 - 488500) i Oslo kommunes lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3909130
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune