Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2020
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3158943
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Konsulent

Vi har ledig 50 % fast stilling som konsulent ved Tildeling og koordinering.

Tildeling og koordinering er kommunens koordinerende enhet og har ansvar for tildeling av helse- og omsorgstjenester, boliger og individuell plan. I tillegg samarbeider enheten med kommunens servicekontor ved mottak av søknader, og informasjon om ulike kommunale tjenester til byens innbyggere. Enheten har tett samarbeid med andre kommunale enheter, helseforetak, pasienter og pårørende i forbindelse med behov for kommunale tjenester. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i stor grad være knyttet opp mot fagprogrammet Profil som består av ulike moduler som blant annet elektronisk pasientjournal, hjelpemiddel og fakturering. Profil er et logistikksystem som benyttes av de fleste helse- og omsorgstjenestene i Kristiansund kommune. Som konsulent vil du samarbeide med kommunens systemansvarlig om drift og utvikling av funksjoner i fagprogrammet. Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Veilede ansatte i bruken av journal med fokus på helsehjelp
 • Utarbeide prosedyrer  
 • Drifte, utvikle og implementere kommunens fagprogram (Profil) for pleie og omsorg 
 • Tett samarbeid med enheter innen helse- og omsorg
 • Lede prosjektarbeid knyttet til nye funksjoner i Profil
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis innen helse- og sosialfag 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Ønskede kvalifikasjoner
 • Kunnskap innen fagprogrammet Profil 
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide målrettet og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Løsningsorientert og fleksibel 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling med mulighet til å være med å utvikling helse- og omsorgstjenesten i kommunen 
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.