Kompetanse, Skoleutvikling - Rådgiver (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Enhet for skoleutvikling har ledig ettårig 100 % vikariat som rådgiver.

Stillingen er tillagt seksjon for regional kompetanseutvikling. Hovedarbeidsområde vil være kvalitetsutvikling innen spesialundervisningen i videregående opplæring Innlandet.

Om enheten

På avdeling for kompetanse og tannhelse er det ledig en rådgiverstilling på enhet for skoleutvikling. Enheten er en del av seksjon for regional kompetanseutvikling. Seksjonen består også av enhet for voksens læring og enhet for elevtjenesten. Enhet for skoleutvikling har til sammen 11 ansatte og skal støtte og følge opp utviklingsarbeidet ved de 23 videregående skolene i Innlandet. Den har det faglige ansvaret for blant annet etter- og videreutdanning, utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid. Videre jobber enheten med analysearbeid, spesialundervisning, opplæring for minoritetsspråklige og pedagogisk bruk av IKT.

Vi søker deg som

 • er initiativrik medarbeider som kan jobbe effektivt, strukturert, selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • ettårig 100 % vikariat
 • stillingen er ledig omgående
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle kvaliteten i spesialundervisning i videregående skoler i Innlandet
 • være aktivt med i prosessen knyttet til inntak etter individuell vurdering
 • utstrakt samarbeid med de videregående skolene, PP-tjenesten, kommunene og andre samarbeidspartnere
 • utarbeide og følge opp politiske saker
 • bidra på ulike sentrale områder innen pedagogisk utvikling samt drift og utvikling av faglige nettverk
 • utvikle og følge opp kompetanseutviklingstilbud særlig knyttet til fagfornyelsen
 • informasjons- og veiledningsarbeid
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole- eller universitet av minst fire års varighet, fortrinnsvis innen spesialpedagogikk/ pedagogikk
 • erfaring fra grunnskole/videregående skole i fagfeltet spesialundervisning
 • erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling
 • gode IKT-ferdigheter

Egenskaper

 • kreativ og med evne til å finne løsninger alene og i team
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • gode vurderings- og samarbeidsevner
 • er nøyaktig og strukturert
 • har stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • er framoverlent og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.