Detaljer


Kompetanse, Skoleutvikling - Rådgiver (vikariat)

Beskrivelse

Enhet for skoleutvikling har ledig ettårig 100 % vikariat som rådgiver.

Stillingen er tillagt seksjon for regional kompetanseutvikling. Hovedarbeidsområde vil være kvalitetsutvikling innen spesialundervisningen i videregående opplæring Innlandet.

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for regional kompetanseutvikling består av om lag 30 medarbeidere, og er organisert med fire enheter (hhv. Regional kompetanseutvikling, skoleutvikling, voksnes læring og elevtjenesten). Enhet for skoleutvikling har ca. 10 årsverk, og arbeider med kompetanseutvikling, kvalitetsarbeid og analyser, pedagogisk IKT og ledelse av ulike prosjekter i videregående skole i Innlandet fylkeskommune.  

Vi søker

Initiativrik medarbeider som kan jobbe effektivt, strukturert, selvstendig og i team.  

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle kvaliteten i spesialundervisning i videregående skoler i Innlandet
 • Være aktivt med i prosessen knyttet til inntak etter individuell vurdering
 • Utstrakt samarbeid med de videregående skolene, PP-tjenesten, kommunene og andre samarbeidspartnere
 • Utarbeide og følge opp politiske saker
 • Bidra på ulike sentrale områder innen pedagogisk utvikling samt drift og utvikling av faglige nettverk
 • Utvikle og følge opp kompetanseutviklingstilbud særlig knyttet til fagfornyelsen
 • Informasjons- og veiledningsarbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kontorsted er på fylkeshuset i Hamar.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitet av minst fire års varighet, fortrinnsvis innen spesialpedagogikk/ pedagogikk.
 • Kreativ og med evne til å finne løsninger alene og i team
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode vurderings- og samarbeidsevner
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • Er framoverlent og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • Erfaring fra grunnskole/videregående skole i fagfeltet spesialundervisning
 • Erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling
 • Gode IKT-ferdigheter                              

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø.
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Søker må ha førerkort klasse B.

Øvrige vilkår/annet

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.        

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.