Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Kompetanse, Regional kompetanseutvikling - Rådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Innlandet fylkeskommune søker en engasjert og dyktig rådgiver til vårt arbeid innen regional kompetanseutvikling. Stillingen har en sentral rolle i planlegging og tilrettelegging av tiltak som styrker kompetansen i Innlandet, med særlig fokus på at utdanningssystemet skal imøtekomme arbeids- og næringslivets kompetansebehov. Dersom du har interesse for å være med å forme fremtidens kompetanseløsninger og utviklingen av vår region, kan dette være jobben for deg.

 

Seksjon for regional kompetanseutvikling

Kompetanse og tannhelseavdelingen inkluderer enhetene skoleutvikling, voksnes læring, elevtjenesten og regional kompetanseutvikling. Seksjonen er gjennom voksnes læring ansvarlig for ni karrieresenter innenfor rammen av Karriere Innlandet. Seksjonen har også ansvaret for pedagogisk-psykologisk tjeneste gjennom PPT Innlandet og oppfølgingstjenesten gjennom OT Innlandet. Seksjonen koordinerer i tillegg rådgivningstjenestene og opplæringen i helse- og barnevernsinstitusjoner for barn og unge, samt opplæringen i fengsler og i institusjoner som håndterer rus og psykiatri for voksne. Innlandet fylkeskommunes pedagogiske utviklingsenhet, skoleutvikling, ligger også i seksjonen. Enheten koordinerer kompetansehevende prosesser og pedagogisk utviklingsarbeid i de videregående skolene og karrieresenterne.

Fylkeskommunene fikk gjennom regionreformen et forsterket samfunnsoppdrag som innebærer et helhetlig ansvar for regional kompetansepolitikk. Fylkeskommunen skal legge til rette for at det regionale arbeidslivet har tilgang til den kompetansen det trenger. Videregående skoler, karrieresenter og lærebedrifter er viktige læringsarenaer og kompetansetilbydere. Fylkeskommunene er, som en del av oppdraget, også ansvarlig for at det tilbys høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med arbeidslivets kompetansebehov lokalt, regionalt og nasjonalt. De statlige tilskuddsmidlene til drift av fagskoler er for fylkeskommunene et viktig virkemiddel for å ivareta dette oppdraget.

Fylkeskommunene har ansvar for å sørge for at tilbudet innenfor videregående opplæring og fagskolesektoren er tilpasset behovene regionalt, og for å koble sammen universiteter, høyskoler og andre tilbydere av kompetanseutvikling med det regionale arbeidslivet. Seksjon for regional kompetanseutvikling har ledig en stilling knyttet til koordinering, planlegging og forvaltning for at fylkeskommunene skal ivareta det forsterkede ansvaret i kompetansepolitikken.

Vi søker deg som er

 • Initiativrik medarbeider som kan jobbe effektivt, strukturert, selvstendig og i team
 • Positiv og utadvendt og liker å kommunisere med en bred målgruppe

Om stillingen

 • 100% stilling fra 01.05.2024
 • Arbeidssted Hamar, der noe reisevirksomhet må regnes med

Arbeidsoppgaver

 • Holde deg oppdatert på relevant forskning innen regional samfunnsutvikling
 • Sammenstille og analysere relevant arbeidslivsstatistikk for arbeids- og næringslivet i Innlandet
 • Forvaltningsoppgaver rettet mot fagskoletilbudene (eller fagskoletilbyderne) i fylket, inkludert kvalitetssikring og oppfølging av tilbudene
 • Planlegging og koordinering av fylkeskommunens tilretteleggingsansvar for fleksibel og desentralisert høyere utdanning, i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, Statsforvalteren, NAV, KS, arbeidslivsorganisasjonene og andre relevante aktører
 • Koordinere kompetanse- og tannhelseavdelingens arbeid med regional planlegging, gjennom å bidra til utvikling av strategier og tiltak for å styrke kompetansegrunnlaget i Innlandet
 • Samarbeide med avdeling for næring og internasjonalt samarbeid og samfunnsutviklingsavdelingen om saksbehandling, forberedelse og sekretæroppgaver i forbindelse med møter i regionalt partnerskap
 • Utarbeide og følge opp politiske saker, og bidra i årlig rapportering på fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen samfunnsfag, økonomi, planlegging, pedagogikk eller relaterte fagområder
 • Erfaring fra grunnskole eller videregående opplæring og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra offentlig planlegging og saksbehandling
 • Evne til å kommunisere effektivt med sentrale samarbeidsparter i det regionale partnerskapet, inkludert utdanningstilbydere på alle nivåer
 • Erfaring med analyse av arbeidsmarkedet og kompetansebehov
 • God kjennskap til utdanningssystemet og arbeidslivet i Innlandet er en fordel
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Egenskaper

 • Kreativ og analytisk, med evne til å finne løsninger alene og i team
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode planleggings-, vurderings- og samarbeidsevner
 • Har stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • Er framoverlent og tar selvstendige initiativ for å utvikle oppgaver videre

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig utviklende miljø
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.