Kompetanse, Oppfølgingstjenesten - Prosjektmedarbeider (prosjekt)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Oppfølgingstjenesten har ledig ettårig 40 % stilling som prosjektmedarbeider i e-læring og gaming.

Om Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom mellom 15 og 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Oppfølgingstjenesten skal ha oversikt over alle ungdommene i målgruppa og få flest mulig av dem i gang med kompetansefremmende aktiviteter.

Vi søker deg som

 • har gode IKT kunnskaper
 • har erfaring med e-sport evn gaming
 • kan utvikle, lede og organisere fri spilling
 • ønskelig med undervisningserfaring, gjerne engelsk
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og norskkunnskaper
 • har evne til å jobbe selvstendig
 • er løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode kollegiale forhold
 • en tjeneste som er endringsvillig, framtidsrettet og løsningsorientert
 • lønn etter avtale
 • gode kontorfasiliteter
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 40 % prosjektstilling i ett år
 • arbeidssted kan være enten på Hamar katedralskole eller Elverum videregående skole
 • ønskelig med snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • utforske og prøve ut pedagogiske spill, veiledning og læring over nett
 • ansvarlig for innhold på pcene tilknyttet e-læring og gaming
 • møte ungdom og bruke spill som arena for å skape relasjoner og tilhørighet

Ønskede kvalifikasjoner

 • god praktisk og faglige kunnskap om bruk av spill
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskede egenskaper

 • vi ønsker kollegaer med blikk for ungdom og deres utviklingsmuligheter
 • du må være fleksibel og initiativrik
 • tydelig, systematisk, lojal og utviklingsorientert
 • er relasjons- og samarbeidsorientert, har stå-på-vilje og godt humør

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.