Kompetanse og tannhelse, Voksnes læring - Rådgiver, integrering

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Avdeling for Kompetanse og tannhelse har ledig 100 % fast stilling som rådgiver i enhet for voksnes læring. 

Enheten er plassert i seksjon for Regional kompetanseutvikling.

Om seksjonen og enheten

Regional kompetanseutvikling har fire enheter som ivaretar oppgaver knyttet til regional planlegging, skoleutvikling, elevtjenesten og voksnes læring. Ansvar knyttet til mangfold, integrering og veiledning er lagt til enhet for voksnes læring. Enhet for voksnes læring har også ansvar for karriereveiledning, videregående opplæring for voksne og ledelse og oppfølging av ni karrieresentre.

Enheten skal møte de korte- og langsiktige utfordringene i Innlandet til kompetanse, øke utdanningsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

 Vi søker deg som

 • har evne til å være en pådriver med pågangsmot og evne til å stå i langvarige prosesser
 • er fleksibel med evne til å tilpasse seg ulike nivåer og samarbeidspartnere
 • er resultat- og brukerorientert
 • har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har kunnskap om og innsikt i videregående opplæring
 • liker utviklingsarbeid og strategisk arbeid
 • har søkelys på samhandling og nettverksbygging mot relevante fagmiljøer og lokalmiljøet
 • har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver

 Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter
 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • ønsket tiltredelse februar 2022
 • arbeidssted Hamar med mulighet for noe fleksibilitet

Arbeidsoppgaver

 • ivareta fylkeskommunens ansvar og oppgaver på integreringsfeltet i samarbeid med rådgiver i Samfunnsutviklingsavdelingen og andre
 • veilede og følge opp kommunene i kompetansehevingen for deres kvalifiseringsarbeid for flyktninger
 • samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå, dette inkluderer bl.a. deltakelse på regionale samarbeidsforum
 • forbygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk
 • dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og aktører på regionalt og kommunalt nivå
 • bistå i bosettingsarbeid av flyktninger i samarbeid med avdeling for Samfunnsutvikling
 • delta i relevante nettverk, og være en samarbeidspartner internt i fylkeskommunen og eksternt i innvandrerspørsmål
 • andre relevante oppgaver knyttet til innvandringsfeltet kan påløpe

 Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høgskole/universitet på masternivå
 • gode formidlings- og mobiliseringsevner
 • evnen til å bygge nettverk med kommuner og rettighetshavere i Innlandet

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.