Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Kompetanse, Inntak og skoletilbud - Rådgiver

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Kompetanse har ledig 100 % fast stilling som rådgiver i Enhet for inntak og skoletilbud.

Hovedarbeidsområde vil være innenfor inntak til videregående skole i Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Innlandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for Fagopplæring og skoletilbud består av 35 medarbeidere, og er organisert med tre enheter (hhv. Fag og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud, og Eksamen og dokumentasjon). Enheten for inntak og skoletilbud har som hovedoppgave å drifte inntaket til de videregående skolene samt utarbeide tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune.  

Vi søker deg som

 • er strukturert og effektiv   
 • er initiativrik, engasjert og løsningsorientert
 • er god til å samarbeide med andre, men evner å jobbe selvstendig
 • er utviklingsorientert

 Vi tilbyr

 • en spennende og faglig utviklende stilling for et viktig samfunnsoppdrag
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet
 • mulighet for faglig utvikling innen prioriterte fagområder
 • godt arbeidsmiljø med kvalifiserte medarbeidere
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 100% fast stilling 
 • ledig umiddelbart
 • arbeidssted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling innen enhetens arbeidsområder
 • kvalitetssikre data i skolenes administrative system Visma In School og inntakssystemet Vigo
 • samarbeide med de videregående skolene, grunnskolene, andre fylkeskommuner og øvrige samarbeidspartnere
 • aktivt medvirke i analyse- og statistikkarbeid
 • utarbeide og følge opp politiske saker
 • andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

 Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole- eller universitet med bachelor eller tilsvarende som minimumsnivå
 • erfaring fra videregående opplæring og kjennskap til saksbehandling
 • god evne til å kommunisere med våre brukere, skoler og andre samarbeidspartnere
 • gode datakunnskaper og gjerne erfaring med Visma In School, Vigo og Elements
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • gode IKT-ferdigheter med særlig vekt på databasekunnskap, statistikk og analysearbeid

 Ønskede egenskaper

 • åpen og tillitsskapende med gode samarbeidsevner
 • strukturert og løsningsorientert
 • evner å arbeide systematisk og målrettet i endringsprosesser
 • er framoverlent og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • stor gjennomførings- og omstillingsevne, resultatorientert
 • gode kommunikasjonsevner
 • høy arbeidskapasitet

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.             

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.