Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kompetanse, Inntak og skoletilbud - Rådgiver

Beskrivelse

Kompetanse, Inntak og skoletilbud har ledig 100 % fast stilling som rådgiver.

Stillingen er tillagt seksjon for fagopplæring og skoletilbud, og vil ha oppgaver innenfor enhet for inntak og skoletilbud. Hovedarbeidsområde vil være individuelt inntak til videregående opplæring.

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for Fagopplæring og skoletilbud består av nærmere 40 medarbeidere, og er organisert med tre enheter (hhv. Fag og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud, og Eksamen og dokumentasjon). Enhet for Inntak og skoletilbud har 11 årsverk, og har som hovedoppgave å drifte inntaket til de videregående skolene samt utarbeide tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune.  

Vi søker

Initiativrik medarbeider som kan jobbe effektivt, strukturert, selvstendig og i team.  

Arbeidsoppgaver

 • Være aktivt med i hele prosessen knyttet til inntak til videregående skole, med spesielt ansvar innenfor inntak etter individuell vurdering
 • Utstrakt samarbeid med de videregående skolene, PP-tjenesten, kommunene og andre samarbeidspartnere
 • Utarbeide og følge opp politiske saker
 • Delta i det systemrettede arbeidet med spesialundervisning i fylkeskommunen
 • Informasjons- og veiledningsarbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kontorsted er på fylkeshuset i Hamar.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitet av minst fire års varighet, fortrinnsvis innen spesialpedagogikk/ pedagogikk.
 • Kreativ og med evne til å finne løsninger alene og i team
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode vurderings- og samarbeidsevner
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • Er framoverlent og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • Erfaring fra grunnskole/videregående skole i fagfeltet spesialundervisning
 • Erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling
 • Gode IKT-ferdigheter                                         

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø.
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

 Søker må ha førerkort klasse B.

Øvrige vilkår/annet

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.        

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.