Detaljer


Kompetanse, Inntak og skoletilbud - Rådgiver

Beskrivelse

Kompetanse, Inntak og skoletilbud har ledig 100 % fast stilling som rådgiver.

Stillingen er tillagt seksjon for fagopplæring og skoletilbud, og vil ha oppgaver innenfor enhet for inntak og skoletilbud. Hovedarbeidsområde vil være innenfor inntak til videregående skole og arbeidet med tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune.

Om enheten

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjon for Fagopplæring og skoletilbud består av nærmere 40 medarbeidere, og er organisert med tre enheter (hhv. Fag og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud, og Eksamen og dokumentasjon). Enhet for Inntak og skoletilbud har 11 årsverk, og har som hovedoppgave å drifte inntaket til de videregående skolene samt utarbeide tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune.  

Vi søker

Initiativrik medarbeider som kan jobbe effektivt, strukturert, selvstendig og i team.  

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling knyttet til inntak til videregående skole og tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune
 • Utarbeide og følge opp politiske saker
 • Kvalitetssikre data i skolenes administrative system og inntakssystemet Vigo
 • Samarbeide med de videregående skolene, grunnskolene, andre fylkeskommuner og øvrige samarbeidspartnere
 • Analyse- og statistikkarbeid
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kontorsted er på fylkeshuset i Hamar.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet av minst fire års varighet.
 • Gode IKT-ferdigheter med særlig vekt på databasekunnskap, statistikk og analysearbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode vurderings- og samarbeidsevner
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Kreativ og med evne til å finne løsninger alene og i team
 • Har stor gjennomførings- og omstillingsevne
 • Er framoverlent og tar initiativ for å utvikle oppgaver videre
 • Resultatorientert
 • Innsikt i og praksis fra videregående opplæring
 • Erfaring fra offentlig virksomhet og saksbehandling

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Søker må ha førerkort klasse B.

Øvrige vilkår/annet

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.        

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater