Kompetanse, Fagopplæring og skoletilbud - Rådgiver (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Kompetanse- og tannhelse, Seksjon for fagopplæring og skoletilbud har ledig ettårig 100 % vikariat som rådgiver.

Stillingen er tillagt seksjon for fagopplæring og skoletilbud. Arbeidsområdene vil være produksjon av dokumentasjon for Fag- og yrkesopplæringen og arbeid med eksamen på skoleeiernivå for videregående opplæring.

Om seksjonen

Stillingen inngår i avdeling for Kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune. Seksjonen består av nærmere 40 medarbeidere, og er organisert i tre enheter, Fag- og yrkesopplæring, Inntak og skoletilbud og Eksamen og dokumentasjon. Enhet for eksamen og dokumentasjon har til sammen 6 ansatte, og har som hovedoppgave å produsere fag/svennebrev, vitnemål og kompetansebevis for enhet for Fag- og yrkesopplæring, samt administrere elev- og privatisteksamen på videregående nivå i fylket.

Vi søker deg som

 • er initiativrik og kan jobbe effektivt, strukturert, nøyaktig, selvstendig og i team

Vi tilbyr

 

 • et spennende og utviklende arbeidsmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale

 

Om stillingen

 • 100 % vikariat som rådgiver i ett år
 • kontorsted er fylkeshuset på Hamar 

 Arbeidsoppgaver

 • produsere fag/svennebrev, vitnemål og kompetansebevis for Fag- og yrkesopplæringen
 • bidra i enhetens planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av elev- og privatisteksamen i samarbeid med de videregående skolene i fylket
 • samarbeid med andre enheter, fylker og organisasjoner på områder som er relevant for stillingen
 • bidra til utvikling i stillingens arbeidsområder
 • informasjons- og veiledningsarbeid
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

  Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høyskole- eller universitet
 • gode generelle IKT-ferdigheter og gjerne erfaring med Visma In School, VIGO og Elements
 • erfaring fra videregående opplæring og kjennskap til saksbehandling
 • erfaring med eksamensarbeid og produksjon av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring
 • evne til å finne løsninger alene og i team
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • omstillingsevne
 • fleksibel
 • gode samarbeidsevner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler..

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.