Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Kompetanse, Elevtjenesten - PP-rådgiver, Gjøvik

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Innlandet fylkeskommune har ledig stilling som pedagogisk-psykologiske rådgiver ved regionskontoret på Gjøvik fra 01. september 2024. Arbeidssted vil i hovedsak være ved regionskontoret og de videregående skolene rundt Gjøvik.

PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune består av fem regionskontorer; Tynset, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer. I tillegg til tjenestens regionskontorer er det egne kontorlokaler ved de videregående skolene.

PP-tjenesten tilhører avdelingen Kompetanse og tannhelse, og er lagt til enhet for elevtjenesten. 

Beskrivelse  

PP-tjenesten bidrar til å sikre en inkluderende praksis som fremmer helse, trivsel og læring for elever, lærlinger og lærekandidater. PP-tjenesten i Innlandet søker deg som liker å jobbe med mennesker, og som motiveres av samarbeid i robuste fagmiljøer med høy kompetanse. Vi ser etter deg som er engasjert, løsningsorientert og som har god kompetanse på relasjon, kommunikasjon og samarbeid.   

PP-tjenesten i Innlandet er inne i en spennende fase i samarbeid med skoleeier og skolene for å utvikle gode støttesystemer rundt elevene. Vi samarbeide med å støtte skolene i det forebyggende arbeidet for å finne ut av behovet for tilrettelegging av opplæringen og slik at tiltak blir satt inn så tidig som mulig i et inkluderende læringsfellesskap. Vi hjelper til med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig for elevene. PP-tjenesten er også fylkeskommunens sakkyndige instans i opplæringsspørsmål og utarbeider sakkyndige vurderinger der opplæringsloven krever det. Målet er å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får et likeverdig, inkluderende og tilfredsstillende læringsutbytte. PP-tjenesten skal i tillegg bidra til å sikre et godt tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre hjelpetjenester som bistår barn og unge.  

Vil du være med å utvikle den fylkeskommunale PP-tjenesten i Innlandet?  

Vi søker deg som: 

 • er faglig dyktig og engasjert 
 • liker å omgås mennesker 
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og norskkunnskaper 
 • har evne til å jobbe selvstendig 
 • er løsningsorientert 

 

Vi tilbyr:

 • en spennende og faglig utviklende stilling for et viktig samfunnsoppdrag 
 • en organisasjon som kjennetegnes av engasjement og høy faglighet 
 • et godt arbeidsmiljø 
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • lønn etter avtale 
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

Om stillingene:

 • 100% fast stilling som PP-rådgiver ved regionskontoret på Gjøvik
 • stillingen omfatter reisevirksomhet ut til de videregående skolene i regionen. Det er derfor krav om førerkort klasse B og ønskelig at søker kan bruke privat bil i jobben 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • forvalte PP-tjenestens mandat og lovverk i tråd med styringsorganenes føringer og styringssignaler 
 • arbeide etter PP-tjenestens strategiske mål og bidra aktivt til å realisere disse på kort og lang sikt 
 • samarbeide med skolen om kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for at opplæringa blir så inkluderende og godt tilrettelagt som mulig
 • gi konsultasjon, veiledning og støtte til lærere og elever/ lærlinger og lærekandidater
 • foreta utredninger og utføre sakkyndighetsarbeid der loven krever det
 • ha kontaktansvar på skolene i sin region og være tett på laget rundt elever 
 • ansvar for utvikling av organisasjonen både internt og eksternt gjennom høy grad av selvledelse og samarbeid på tvers av regioner og enheter 
 • bidra med kunnskap og kompetanseutvikling i skolen og i tjenesten 
 • sikre elevens medvirkning i saker hvor PP-tjenesten er involvert 

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på masternivå innen pedagogikk/spesialpedagogikk eller psykologi 
 • bachelorgrad og relevant realkompetanse/erfaring kan kompensere for utdanning på masternivå
 • god digital kompetanse 
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

 

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med veiledning og rådgiving 
 • erfaring med å omsette analyse til råd, veiledning og gode tiltak 
 • erfaring med utredningsarbeid, herunder testkompetanse innenfor områdene lærevansker, lese- og skrivevansker, språkvansker, matematikkvansker etc.
 • erfaring med tverrfaglig samarbeid 
 • arbeidserfaring fra PP-tjeneste, fra videregående opplæring eller annen relevant erfaring 
 • interesse for- og/eller erfaring med offentlig forvaltning 
 • vi ber om at du svarer ut kvalifikasjonene dine i søknaden 

 

Personlige egenskaper: 

 • åpen og tillitsskapende med gode samarbeidsevner 
 • strukturert og løsningsorientert 
 • faglig engasjert med god system- og rolleforståelse og evne til helhetstenkning  
 • evner å arbeide systematisk og målrettet i endringsprosesser 
 • evne til selvledelse, å kunne planlegge arbeid og utredningsforløp 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • høy arbeidskapasitet 

Vi ser fram til å motta søknaden din. 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.