Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Kompetanse, Elevtjenesten - OT-veileder, Stange

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Oppfølgingstjenesten søker OT-veileder i 40% stilling for ungdom utenfor opplæring og arbeid i Stange fra august 2024.

 

Om Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom mellom 15 og 24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten ligger i avdelingen Kompetanse og tannhelse, og stillingen ligger i enhet for elevtjenesten. 

Kontorsted vil være på Stange videregående skole.

 

Vi søker deg som

 • er engasjert i ungdom og har god evne til relasjonsbygging
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og norskkunnskaper
 • har evne til å jobbe selvstendig
 • er løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode kollegiale forhold
 • en tjeneste som er endringsvillig, framtidsrettet og løsningsorientert
 • lønn etter avtale
 • gode kontorfasiliteter
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Om stillingen

 • 40 % fast stilling som OT-veileder ledig fra 1. august 2024
 • OT-veileder vil få ansvar for oppfølging av ungdom som er bosatt i Stange kommune
 • stillingen er knyttet til enhet Elevtjenesten i seksjon for regional kompetanse
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • arbeidssted Stange videregående skole

 

Arbeidsoppgaver

 • ha oversikt og oppfølgingsansvar over ungdom, som ikke er i opplæring eller arbeid
 • veilede, følge opp og tilby egnede tiltak til ungdom i målgruppa
 • samhandle med videregående skoler, karrieresenter, NAV, PPT og andre relevante aktører
 • benytte fylkeskommunens rutiner og verktøy for samhandling og registrering av saksopplysninger
 • bidra i oppfølgingstjenesten sitt utviklingsarbeid
 • bidra på tvers av kommuner ved behov i tjenesten

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum bachelornivå, gjerne sosialfaglig eller innen pedagogikk
 • erfaring fra arbeid med ungdom, for eksempel skole, NAV eller barnevern
 • veiledningskompetanse
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • krav om førerkort klasse B

 

Ønskede egenskaper

 • vi ønsker kollegaer med blikk for ungdom og deres utviklingsmuligheter
 • du må være fleksibel og initiativrik
 • tydelig, systematisk, lojal og utviklingsorientert
 • er relasjons- og samarbeidsorientert, har stå-på-vilje og godt humør
 • har engasjement for å skape kultur for læring
 • har god system-, prosess- og rolleforståelse, og har evne til helhetstenkningSøknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.