• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  05.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5016, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5193979
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Kommunikasjonsrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for vurdering og rehabilitering - Aktiv og selvstendig


Etat for vurdering og rehabilitering er en av fem etater i Byrådsavdeling for helse og omsorg.
Etaten har ansvar for vurderingskontor for voksne og eldre, vurderingsteam og hverdagsrehabilitering, ergo- og fysioterapitjenesten, innsatsteam, koordinerende enhet, avdeling for logopedi og synspedagoger og egenbetaling for institusjonsopphold. Vi har i 2022 etablert kraftsenter for rehabilitering, som skal utvikle innovative og kunnskapsbaserte rehabiliteringstjenester.

Etaten har ansvar for vurdering av søkere av helse- og omsorgstjenester samt kommunens rehabiliteringstjenester. Andelen eldre innbyggere øker, og vi har en sentral rolle i byggingen av et bærekraftig velferdssamfunn. Kommunikasjon er et viktig verktøy for å få til en forventningsavklaring med hva kommunen kan tilby og hva den enkelte innbygger må gjøre selv. Vi deltar også i kommunikasjonsarbeid som skal inspirere seniorer i Bergen til gode livsvalg og mestring av egen hverdag.

Etaten samhandler tett med andre etater i Bergen kommune og med spesialisthelsetjenesten ved tildeling av helse og omsorgstjenester. Vi kommuniserer med innbyggere og samarbeidspartnere, blant annet via nettsider, vedtak og informasjonsskriv. 

De senere årene har vi jobbet stadig mer med kommunikasjon og særlig med klart språk. Vi ser at oppgavene på dette feltet er økende og krever god fagkunnskap. Vi ønsker derfor å ansette en samfunnsengasjert og selvstendig kommunikasjonsrådgiver. Du vil arbeide tett med ledelsen i etaten og våre underliggende enheter. Vi ønsker at du gir oss gode kommunikasjonsfaglige råd i forbindelse med kommunikasjon med eksterne og interne samhandlingspartnere, og hjelper med å håndtere henvendelser fra media. Du må også være god på å utforme tydelige budskap og kunne utarbeide informasjonsmateriell og innhold på nettsider.

Kommunikasjonsrådgiver vil være en del av etatsdirektørens stab og vil ha tett samhandling med rådgivere innenfor de enkelte fagfelt.


Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet innenfor kommunikasjon, media, journalistikk eller lignende
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse organisasjoner, gjerne innen offentlig forvaltning og i samspillet mellom politikk og administrasjon 
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål, med vekt på klart språk  

Personlige egenskaper:

 • Du må være aktiv og kunne arbeide selvstendig
 • Du må raskt kunne sette deg inn i nye oppgaver 
 • Du samarbeider godt med andre
 • Du kan holde oversikt over et bredt saksfelt og identifisere saker og muligheter til å synliggjøre etatens satsnings- og ansvarsområder

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle, selvstendige og utfordrende oppgaver i en etat med viktige samfunnsoppdrag
 • Høyt faglig nivå
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Faglig og personlig utvikling med mulighet for å inngå i et kommunikasjonsfaglig miljø
 • Etat med godt omdømme, læringsmiljø og samarbeidsklima
 • God pensjonsordning, og ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter avtale

Etat for vurdering og rehabilitering er en viktig bidragsyter i tillit- og faglighetsreformen i Bergen kommune. Vi ønsker at våre ansatte skal bidra til god samhandling, gode pasientforløp og se nytten av å jobbe tverrfaglig.  

Som ansatt i vår etat har du mulighet til å bidra til utvikling av nye, innovative og kunnskapsbaserte arbeidsmetoder. Vi ønsker å skape en aktiv arbeidsplass med myndiggjorte medarbeidere, som får brukt sin kompetanse slik at kommunen når de mål som settes.

 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  05.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5016, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5193979
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune