Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kommunikasjonsrådgiver

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus (Ahus) har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver.

Vi ønsker oss en medarbeider som kan bidra til å gjøre innholdet i våre informasjonskanaler tilgjengelig og interessevekkende, gjennom egnet visuell utforming og lett forståelig tekst.  

Du vil bli en kreativ medspiller for fagmiljøene i formidling av sentral informasjon i aktuelle kanaler som ahus.no, intranett, interne informasjonsskjermer, sosiale medier og annen aktuell kommunikasjon med pasienter, pårørende og befolkningen i vårt område. Det er i tillegg ønskelig at du kan bidra til å finne og formidle gode historier fra sykehuset ved å skrive, filme, fotografere og redigere.

På Ahus er kommunikasjon en sentral del av all virksomhet, og inngår i alle lederes ansvarsområde. Et tett og godt samarbeid med sykehusets fagmiljøer i å formidle komplisert fagstoff på en tydelig måte vil være en viktig del av jobben.

Kommunikasjonsavdelingen har seks medarbeidere som bistår ledelsen og fagavdelingene med sykehusets interne og eksterne kommunikasjon. Oppgavene omfatter blant annet strategisk og praktisk rådgivning, mediehåndtering, sosiale medier, allmøter, inter- og intranett, pasientinformasjon, visuell profil og tekstutforming. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå fagmiljøet med formidling gjennom forståelig tekst og egnet visuell utforming
 • Bidra til å finne og formidle gode historier fra sykehuset
 • Skrive, redigere og publisere på ahus.no, intranettet Ahus-veven og interne informasjonsskjermer
 • Lage innhold engasjerende innhold til sosiale medier, gjerne inkludert filmsnutter og videoer

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning  
 • Erfaring fra webformidling og visuell utforming
 • Erfaring i skriftlig formidling og tydeliggjøring av komplisert fagstoff 
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid er ønskelig
 • Erfaring i å filme og redigere videosnutter er ønskelig
 • Kunnskap om og erfaring fra helsesektoren er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Blikk for gode saker og formidlende poenger
 • God på bruk og tilrettelegging av aktuelle informasjonskanaler
 • Jobber systematisk og grundig
 • Skaper godt og fruktbart samspill med ulike faggrupper 
 • Viser initiativ og får ting til å skje 
 • Evner å håndtere flere viktige saker parallelt

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag