Ledig stilling

Bærum kommune

Kommunikasjonsrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ungdom og fritid er en del av kommunens kulturavdeling med ansvar for kultur- og fritidsaktiviteter for ungdom i hele Bærum. Tjenesten har syv fritidsklubber og gir et bredt og variert tilbud gjennom hele året. Vi arrangerer og bistår festivaler, action-camps, sommerjobber, musikkproduksjon, gaming og selvorganisert idrett.

Ungdom og fritids aktiviteter er basert på brukermedvirkning, lokale behov og initiativ.

Vi samarbeider tett med skole og nærmiljø, frivillige lag og foreninger. Et felles mål for Ungdom og fritid er å gi et tilbud til alle barn og unge, også de som av ulike årsaker opplever utenforskap. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tjenestens kommunikasjonsstrategi, planlegging og gjennomføring av ulike kommunikasjonsaktiviteter
 • Fange opp nye medietrender rettet mot målgruppen og styrke tjenestens profil
 • Følge opp mediebildet og være en proaktiv pressekontakt
 • Produksjon av redaksjonelt innhold i form av tekst, bilder og video til internt og eksternt bruk
 • Markedsføre ulike arrangementer og prosjekter
 • Være en pådriver i prosjektutvikling og tilrettelegging av aktiviteter
 • Tilrettelegge og utvikle ung kultur i Bærum med fokus på brukermedvirkning

Kvalifikasjoner:

 • Høyere kommunikasjonsfaglig og/eller kulturfaglig utdanning
 • Bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring
 • Interesse og erfaring med prosjektarbeid med unge mennesker
 • Erfaring med hva som fungerer i sosiale medier for våre målgrupper
 • Erfaring med ulike digitale publiseringsverktøy som video-, lyd- og fotoredigering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Ha evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • Være en typisk problemløser og god til å kommunisere
 • Være en god samarbeidspartner, relasjonsbygger og lagspiller
 • Ha god samfunnsforståelse
 • Være en pådriver med gjennomføringsevne
 • Ha stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i travle perioder med stor arbeidsmengde og korte tidsfrister 

Vi tilbyr:

 • Et spennende og kreativt fagmiljø med mange kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale

 

Gyldig politiattest iht helse- og omsorgtjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse