Ledig stilling

Kongsberg kommune

Kommunikasjonsrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen

Stillingen inngår i enhet for Strategi, omdømme og næringsutvikling, og rapporterer til kommunalsjef. Du vil ha ansvar for å bistå hele kommuneorganisasjonen, og kommer til å delta aktiv i ulike prosjekter med kommunens samarbeidspartnere. 
I tillegg til kommunalsjef består avdelingen av tre medarbeidere.

 

Kort om stillingen
I vårt arbeid med å sikre god kommunikasjon med egne innbyggere og næringsliv, samt øke Kongsbergs synlighet og attraktivitet, er det opprettet en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver. Innehaver at stillingen vil få ta del i et spennende arbeid med videreutvikling av Kongsberg kommune. Stillingens arbeidsform baseres på Kongsberg kommunes verdier stolthet, åpenhet, nyskaping og raushet.

 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og stor frihet i stillingen
 • Gode forsikrings- og pensjonsrettigheter

 

Innhold i stillingen 

 • Produsere redaksjonelt stoff til Kongsberg kommunes nettider og øvrige plattformer/publikasjoner, inklusivt Kongsberg.no, og holde disse sidene oppdatert
 • Utarbeide og implementere Kongsberg kommunes kommunikasjonsstrategi og underliggende planer
 • Holde kontakt med eksterne leverandører og samarbeidspartnere
 • Dialog med kommuneorganisasjonens medarbeidere for god og effektiv kommunikasjon internt og eksternt
 • Bistå kommunens politiske og administrative ledelse i kontakt med presse og publikum 
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av ulike arrangement
 • Revidere og vedlikeholde grafisk profil
 • Internopplæring i kommunikasjon og mediahåndtering

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Høyere utdanning minimum på bachelornivå

Ønsket kompetanse

Kompetanse og erfaring: 

 • Relevant erfaring er en forutsetning
 • Erfaring med journalistisk publisering digitalt (tekst/foto)
 • Erfaring med håndtering av media
 • Kjennskap til kommuners virksomhet eller erfaring fra annen offentlig forvaltning  
 • Kompetanse innenfor statistikk
 • Erfaring med utarbeidelse og implementering av profilmateriale
 • God formuleringsevne i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • God kompetanse innenfor digital publisering og sosiale medier

 

Personlige egenskaper:

 • God formidlingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å se etter kreative løsninger for å løfte oppmerksomheten rundt Kongsbergs aktiviteter og kvaliteter
 • Du må være glad i å utarbeide både informative, nøkterne saker og kreative nettsaker og artikler
 • Du må ha sans for detaljer, statistikk og korrekte formuleringer
 • Stillingen krever at du er strukturert, effektiv og målrettet
 • Høy etisk standard

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.