Detaljer


Kommunespsykolog barn og unge

Om stillingene:
Lyngdal kommune søker psykolog til 100% fast stilling rettet mot barn og unge 

Stillingen er plassert i virksomhet for forebygging og livsmestring, i avdeling for barn, unge, voksne og familie.

Hovedoppgaver
• Psykologene skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstsvilkår for sine fokusgrupper
• Forpliktende og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som psykolog
• Relevant praksis og arbeidserfaring

Personlige egenskaper
• Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling
• Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
• Fleksibel og løsningsorientert
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby
• Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
• Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger
• Lyngdal kommune tilbyr også varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger.
• Lønn etter avtale

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse- jf. helsepersonelloven §20 a.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no
Søknadsfrist 31.07.2020
 
Autorisasjon, vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.