Kommunepsykolog

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Arbeidssted: 

Som kommunepsykolog i Østre Toten kommune vil du være en del av sektor for Barn, oppvekst og opplæring. Sektoren består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Du vil samarbeide tett med alle enhetene i sektoren, og også med enheter i sektor Helse, omsorg og velferd og i sektor Samfunn og næring. Du vil ha kommunalsjef i sektor for Barn, oppvekst og opplæring som nærmeste leder.

 

Fakta om stillingen:  

Østre Toten kommune satser på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for barn, unge og familier. Sektor for Barn, oppvekst og opplæring har en viktig rolle i dette arbeidet. 

I tråd med strategiene i utviklingsarbeidet vårt, Oppvekst 2040, jobber vi for å lage gode tjenester med vekt på tidlig og tverrfaglig arbeid. Vi skal jobbe godt og sammen både intern og sammen med eksterne samarbeidspartnere.  De neste årene har vi ekstra innsats på følgende områder:

 • Alle barn, unge og familier opplever helhet og sammenheng i møte med kommunens tjenester
 • Alle har en naturlig plass i fellesskapet
 • Alle barn og unge skal utvikle robusthet
 • Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljø

Som kommunepsykolog vil du få en hovedrolle i vår satsing. Vi søker en faglig oppdatert psykolog med interesse for utvikling- og endringsarbeid, lavterskeltilbud, tidlig intervensjon, forebygging og folkehelsearbeid.

Du vil samarbeide tett med medarbeidere og ledere i sektor for Barn, oppvekst og opplæring, men også med sektorene Helse, omsorg og velferd og Samfunn og næring. 

Arbeidsoppgaver:

Du

 • vil jobbe systemrettet og klinisk (lavterskel/kortidsoppfølging)
 • vil ha en aktiv og ledende rolle i kommunens arbeid med å utvikle et tverrfaglig lavterskeltilbud som sikrer barn, unge og deres familier et tjenestetilbud hvor de opplever at «hjelpa hjelper», er helhetlig og oppleves som sammenhengende.  Dette inkluderer også samarbeid med eksterne enheter
 • vil samarbeide med og utvikle samarbeid på tvers av enheter. Dette vil også kunne være veiledning av ansatte, både som gruppe og ved individsaker.
 • vil bidra til å styrke barn, unge og deres familiers perspektiv i kommunens planarbeid og samfunnsutvikling

Kvalifikasjoner:

Du 

 • er autorisert psykolog, og det er en fordel med spesialisering innen klinisk barne- og ungdomspsykologi eller klinisk samfunnspsykologi annen bakgrunn/ erfaring kan være relevant
 • har kunnskap eller interesse for kognitiv terapi annen bakgrunn/ erfaring kan kompensere for kravet
 • har erfaring og interesse for arbeid md barn, ungdom og familier
 • må beherske moderne IKT-verktøy
 • må kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig

Erfaring fra spesialist og/eller kommunehelsetjenesten er en fordel.

Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

Du

 • brenner for arbeid på oppvekstfeltet, for folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, lavterskeltilbud og tidlig intervensjon
 • er faglig oppdatert
 • kommuniserer godt og skaper gode relasjoner med innbyggere og samarbeidspartnere
 • er initiativrik, fleksibel, strukturert og selvgående
 • samarbeider godt med andre
 • kan koordinere og lede andre i et tverrfaglig team

Vi tilbyr:

 • spennende og utviklingsorienterte oppgaver
 • et godt arbeidsmiljø
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • en IA og Fysak kommune

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud, tlf. 97134090

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.