Ledig stilling

Røros kommune

Kommuneplanlegger

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som kommuneplanlegger, og tar inn kvalifiserte søkere fortløpende. 

Om oss

Tekniske områder er en egen virksomhet i Røros kommune. Vi leverer tjenester over et bredt spekter til innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Virksomheten vår har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder, herunder kulturmiljø, plan, byggesak, kart og oppmåling. Vi ønsker å gi den enkelte rom for personlig utvikling, samt å utvikle vår samhandlingskompetanse både internt og eksternt.

Avdeling for teknisk drift tilhører virksomhet for tekniske områder, og har ansvar for tekniske installasjoner og all eiendomsmasse i Røros kommune. Vi er over 60 ansatte som jobber for at hverdagen til de ansatte i kommunen og i samfunnet for øvrig skal være best mulig.

Avdeling for plan og miljø tilhører virksomhet for tekniske områder, og har ansvaret for byggesak, arealforvaltning, kart og oppmåling. Avdelingen vår har stort fokus på utvikling og bygging av kompetanse. Vi skal være i førersetet og levere tjenester av høy kvalitet med fremtidsrettede løsninger. Vi har et sterkt og interessant fagmiljø hvor tverrfaglig arbeid og helhetstenking er i fokus.

Røros er i rivende utvikling med stort fokus på samfunnsutvikling og planleggeing. Det er flere pågående prosjekter og planprosesser som er vesentlig i å styre mot kommunens overodrnede mål i samfunnsplanene. Det er mange spennende og utfordrende grensesnitt med de kulturminneverdier som Røros har mot moderne samfunnsutvikling.

Kvalifikasjoner
 •  Høyere utdanning tilsvarende Bachelor
 •  Ønskelig med Arkitektkompetanse, landskapsarkitekt eller kompetanse på infrastruktur.
 •  Ønskelig med erfaring fra privat eller offentlig planlegging
 • Førerkort klasse B
Arbeidsoppgaver og ansvar
 •  Planlegging og saksbehandling etter plan og bygningslov, private og kommunale planer. 
Personlige egenskaper
 •  Evne til helhetstenking og samarbeid på tvers av fagområder
 •  God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 •  Det er ønskelig at du er Selvstendig og målrettet
Vi kan tilby
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med stor fokus på tverfaglig samhandling.
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.